Enligt en ny lag från Italiens premiärminister Giorgia Melonis parti Fratelli d’Italia kan invånare och företag som använder engelska istället för italienska tvingas böta upp till 100 000 euro.

Det nya lagförslaget omfattar alla främmande språk men riktar särskilt in sig på användningen av engelska ord vilket sägs ”förnedra och förödmjuka” det italienska språket.

Syftet med förslaget är att stärka och bevara landets kulturella identitet och språk. Genom att införa böter hoppas regeringen uppmuntra till större respekt men också att det italienska språket används mer.

Lagförslaget skulle även kräva att alla som innehar en offentlig befattning ska behärska det italienska språket både skriftligt och muntligt.

Företag behöver anpassa sig

Förbudet sträcker sig även till användning av engelska i officiella dokument där utländska företag skulle tvingas att införa italienska språkutgåvor av exempelvis interna regler och anställningsavtal. 

Företag som även har icke-italiensktalande personal ska trots detta primärt använda sig av det italienska språket. Utlänningarna skulle enligt förslaget bli tvungna att lära sig italienska.

Vidare ska det italienska språket vara obligatoriskt ”i marknadsföring och användning av varor och tjänster” i landet. Att bryta mot lagen innebär att man riskerar böter på mellan 5 000 och 100 000 euro. 

Uttala ord rätt

Kulturdepartementet ska enligt den föreslagna lagen inrätta en kommitté vars uppdrag består i att säkerställa ”korrekt användning och uttal av det italienska språket” i skolor, media, handel och reklam.  Att exempelvis uttala maträtten ”bru-shetta” istället för ”bru-sketta” skulle alltså kunna vara ett brott och straffbart.

Åtgärderna för att skydda det italienska språket är även en del av regeringens ansträngning att skydda landet. Italien har sedan tidigare vidtagit åtgärder för att skydda landets matkultur mot EU:s påverkan. Landet har förbjudit så kallad syntetisk eller cellbaserad mat.

Detta efter att en EU-förordning trätt i kraft som tillåter att insekter används i mjöl, bröd och pasta som ett ”auktoriserat nytt livsmedel för allmänheten”. Att använda insektsmjöl i pizzan är alltså förbjudet i Italien.

LÄS ÄVEN: Italien förbjuder labbodlat kött