En läkare i Skåne har anmälts för oskicklighet och omfattande brister i svenska språket. Nu anmodas läkaren lära sig svenska för att behålla legitimationen.

Det är Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som har anmält läkaren i Malmö till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Vi två tillfällen har myndigheten träffat läkaren där man konstaterar att mannen inte behärskar svenska språket och att myndighetens personal har haft svårt att förstå vad han säger, rapporterar 24Malmö.

LÄS ÄVEN: Hälften av personalen i äldreomsorgen talar inte svenska – har lett till livsfara för de gamla

IVO uppger även att läkaren inte kunde besvara myndighetens frågor på egen hand utan behövde hjälp. Det har därför varit svårt för IVO att avgöra om läkaren brister i den medicinska kompetensen, språket eller bådadera.

IVO yrkar på att läkaren ska få prövotid på grund av oskicklighet samt brister i svenska språket. Det innebär att dessa punkter måste bli förbättrade för att han ska få behålla sin legitimation.

Språkkunskaperna bedömdes tillräckliga
Det framgår även att läkaren hade fått en sidotjänstgöring på en vårdcentral för att öva upp kunskaperna i svenska språket. När läkaren avslutat tjänstgöringen bedömde man att hans språkkunskaper var tillräckliga och han erhöll legitimation som specialist i allmänmedicin.

LÄS ÄVEN: Tandläkare prickas – skyller felbehandling på språksvårigheter