Efter en landsomfattande inspektion får Brommas äldreboenden stark kritik på en lång rad punkter – bland annat bristande språkkunskaper och bristande medicinsk kompetens.

Enligt Anna Karin Nyqvist, enhetschef på Ivo, sticker inte Bromma ut och kritiken och bristerna avser stadsdelen Bromma övergripande och inte enskilda boenden.

LÄS ÄVEN: SVT: Språktester på äldreboende är diskriminering

I granskningen har man tittat närmare på 55 000 journaler i hela landet varav en del kommer från Bromma. Av dessa har man gjort bedömningen att det finns risk för att patienter kan komma till skada. Man anser också att de inte uppfyller kraven i lagstiftningen.

Bristande språkkunskaper bland personalen och bristande medicinsk kompetens är ett par av problemen man uppmärksammat.

Trygga och nöjda

Caroline Hoffstedt är avdelningschef för äldreomsorgen vid Bromma stadsdelsförvaltning.

– Jag tolkar inte Ivo:s beslut att verksamheten är allvarligt hotad utan att Ivo pekar på sådant som kan bli bättre. I våra egna undersökningar bland boenden ser jag generellt att man är trygg och nöjd, men vi behöver ta större ansvar för mer komplexa insatser. Jag vill också framhålla att vi behöver våra medarbetare, det handlar om att stärka det arbetet, säger hon till Mitt i.

Bromma stadsdelsförvaltning har nu till den 5 maj på sig att redovisa hur man ska komma till rätta med bristerna.

– Redan nu ser jag viktiga områden där vi behöver förstärka, inte minst personalens språkkompetens. Det är jätteutmanande, en åtgärd som kommer att löpa under flera år.

LÄS ÄVEN: Äldreboende lät brukare svälta i nio dagar