➤ KRÖNIKA  I en ny rapport från Pew Research Center görs prognoser över hur Europas muslimska befolkning kommer att förändras fram till 2050. Man målar upp tre olika scenarion: Under första scenariot utgår man ifrån att all muslimsk invandring stoppas idag, i det andra att ”normal” invandring fortsätter, och i det tredje att invandringen fortsätter på samma nivåer som 2014-2016. Under det tredje ”mardrömsscenariot” skulle Sveriges muslimska befolkning utgöra hela 30,5 % år 2050!

Nu skyndar sig många, särskilt de som röstar på Sjuklövern, att hävda att detta är just ett extremscenario: Det är inte realistiskt att de invandringsströmmar vi hade för några år sedan blir permanenta. De flesta partier är ju överens om att detta var en katastrof, så att en tredjedel av befolkningen i Sverige skulle vara muslimer 2050 är således bara skrämselpropaganda från ljusskygga sajter. Eller?

I det andra scenariot – ”normalscenariot” – skulle Sveriges muslimska befolkning växa till 20,5 % år 2050. Notera att ”normalscenariot” utgår ifrån att all asylinvandring stoppas. Icke-asylinvandring av muslimer fortsätter, men inte en enda muslim till kommer att beviljas asyl i detta scenario. Är det någon som på allvar tror att Sjuklövern kommer att stoppa all asylinvandring? Visst, det blir nog inte så galet som det var 2015, men detta scenario – där Sveriges enda muslimska invandring består av icke-asylinvandring – känns väldigt optimistiskt!

Jag tog mig dessutom tid att läsa igenom Pews metodik, och upptäckte snabbt ett antal problem:

 • Pew utgår ifrån att alla som får avslag på sin asylansökan åker hem, och att samma andel kommer att få avslag i framtiden som idag. När Ygeman lovade att deportera 80 000 flyktingar, så utgick Pew Research Center alltså från att han talade sanning! I praktiken är det långt ifrån alla som får avslag som faktiskt deporteras, och det kommer sannolikt att bli färre i takt med att den muslimska minoriteten växer då tidigare muslimska invandrare ofta gömmer nya muslimska invandrare.
  .
 • Relaterat till detta är att baslinjen för analysen är att det i Europa år 2016 finns 25,8 miljoner muslimer; Pew erkänner att siffran egentligen är 26,8 miljoner men att 1 miljon är här illegalt. Man räknar inte med dessa eftersom man utgår ifrån att de kommer att återvända hem, men man erkänner samtidigt att om de inte gör det så får det en dominoeffekt på prognoserna för hur många som är här 2050.
  .
 • Pew utgår också från att muslimernas födelsetal kommer att konvergera, alltså minska tills dess att muslimer inte föder fler barn än andra. Detta utgår man från kommer att ske över en 100-årsperiod; år 2110 kommer födelsetalen vara lika. Man motiverar detta med att födelsetal bland grupper som lever i samma områden historiskt sett tenderar att jämnas ut. Detta stämmer visserligen, men Sveriges muslimer lever inte i samma områden som resten av svenskarna. Visst, alla muslimer bor inte i förorter som Rinkeby, men även de som inte gör det är oftast väldigt bra på att undvika assimilering och hålla sig till muslimska miljöer. Det finns alltså ingen anledning att tro att någon konvergering att tala om kommer att ske.
  .
 • Angående födelsetal så bör det sägas att muslimer ofta har en religiös motivering bakom varför de föder så många barn, och att andra generationen inte sällan är mer religiös och fientligt inställd mot västvärlden än den första. Det finns alltså snarare skäl att tro att födelsetalen kan komma att öka. Detta gör att historiska exempel där invandrade grupper anpassar sin familjestorlek till genomsnittet inte går att tillämpa här.
  .
 • I rapporten utgår man ifrån att hela 47 % av de asylsökande inte är muslimer utan huvudsakligen kristna. Visserligen finns det icke-muslimska asylsökande, men en stor andel av dessa 47 % är sannolikt människor som låtsas vara något annat än muslimer för att lättare kunna få asyl genom att hävda att de utsätts för religiös förföljelse i sina hemländer.
  .
 • Pew tar inte hänsyn till att i takt med att den muslimska minoriteten ökar, så kommer politiken sannolikt att bli mer anpassad efter islam, vilket i sin tur leder till att Sverige blir mer attraktivt för muslimer att flytta till, vilket leder till en ytterligare politisk anpassning till islam osv.
  .
 • Inte heller tar man hänsyn till att Mellanösterns ekonomi på det stora hela är ett korthus beroende av oljeindustrin. Oljan lär visserligen inte ta slut helt på länge, men det räcker att oljeproduktionen sjunker bara lite grann för att länder med sammanlagt hundratals miljoner invånare ska hamna i ekonomisk kris, vilket kommer att få många av invånarna att packa väskorna och flytta in hos släkten i Europa. Exakt när detta sker vet vi såklart inte, men utan tvekan i god tid före 2050!

Med detta i åtanke är det högst sannolikt att muslimer år 2050 kommer att utgöra en tredjedel (eller mer) av Sveriges befolkning, även om asylinvandringen i framtiden blir lägre än den var 2014-2016. När vi dessutom lägger till att Sverige även har icke-muslimska invandrare, så är det inte alls osannolikt att svenskar med ursprung i Sverige år 2050 kommer att utgöra en minoritet i sitt eget land.

Pews studie är alltså inte perfekt och underskattar troligen antalet muslimer i Europa 2050. Men Pew bör ändå ha en eloge för att de vågar analysera och prognostisera i ett så här känsligt område. Jag rekommenderar alla att studera kartan över hur många muslimer som kommer finnas i varje land år 2050. Jag tror att denna karta i mångt och mycket är en karta över vilka europeiska länder som har en god framtid och vilka som inte har det. Vad tror ni?