Efter att Gustav Fridolin aviserat sin avgång ifrågasätts nu även Isabella Lövin i efterdyningarna av MP:s dåliga valresultat. I diskussionerna om nytt partiledarskap har partitoppar inom Miljöpartiet nu efterfrågat att partiet gör sig av med den manliga halvan av språkrören för att istället ha två kvinnor.

Det är i en artikel i vänstertidningen Aftonbladet som MP:s före detta partiledare Lotta Hedström samt Mårten Roslund, tidigare språkrör för partiets ungdomsförbund, lyfter tanken om att helt ta bort ett jämställt partiledarskap genom att ta bort mannen.

Aftonbladet skriver:

Men Lotta Hedström skulle också kunna tänka sig en stadgeändring av det slag som ungdomsförbundet Grön ungdom tidigare genomfört – en öppning för två kvinnliga språkrör.

Och då är det kulturminister Alice Bah Kuhnke hon vill se vid Lövins sida.

Om Roslund skriver Aftonbladet att ”han skulle också kunna tänka sig en lösning med dubbla kvinnliga språkrör”.

Själva tanken med MP:s delade partiledarskap var ”jämställdhet” vilket även står angivet i deras stadgar:

§ 11 Språkrör

11.1 Kongressen väljer, före val av partistyrelse, två jämställda språkrör.

11.2 Språkrören ska vara en kvinna och en man.

Denna princip verkar alltså de båda vilja rucka på. Hur det går ihop med deras tanke om ”jämställdhet” framgår inte av Aftonbladets artikel, som inte ställer några följdfrågor i ärendet.