Ensamhet och isolering blir allt vanligare förekommande, i synnerhet som en konsekvens av åtgärderna mot coronapandemin. I Japan tas frågan på allvar och fredags skapade därför Japans premiärminister, Yoshihide Suga, en ny ministerpost i hopp om att råda bot på problemen.

Tidigare biträdande inrikesminister, Tetsushi Sakamoto, blir Japans förste ensamhetsminister. Sakamoto kommer att spela en central roll i genomförandet av politiska initiativ för att bekämpa medborgarnas upplevda ensamhet.

– Jag hoppas kunna genomföra aktiviteter som kan motverka social ensamhet och isolering samt verka för att bevara banden mellan människor, sa Sakamoto vid en presskonferens under fredagen, rapporterar Japan Times.

Allt fler kvinnor begår självmord

Bara några dagar innan den nya posten skapades slog en officiell rapport fast att antalet självmord ökat kraftigt under 2020, efter att stadigt ha varit på nedgång i många år. Rapporten visade att självmord främst ökat bland kvinnor och ungdomar.

Bland kvinnor ökade antalet självmord med 14,5 procent under 2020, till ett totalt antal av 6 976. Det uppges vara de högsta siffrorna på fem år. Samtidigt sjönk antalet självmord hos män för elfte åtet i rad. Det totala antalet män som begick självmord under förra året var 13 943, vilket uppges vara 1 procent lägre än året innan, skriver CGTN.

Tar problemen på allvar

I Storbritannien, som tillsatte en ensamhetsminister 2018, har social isolering varit ett problem främst bland äldre människor, skriver Sakamoto på sin hemsida. I Japan å andra sidan drabbar ensamhet alla åldersgrupper, i synnerhet till följd av åtgärderna mot corona, konstaterar han att han.

Den nytillträdde ensamhetsministern planerar att hålla ett forum i slutet av februari, för att ta del av åsikter och erfarenheter från experter i ämnet, samt diskutera relevanta stödåtgärder. Även premiärminister Suga kommer att delta i forumet.

– Kvinnor lider mer av isolering än män och antalet självmord ökar. Jag hoppas att ni kommer att identifiera problem och främja politiska åtgärder heltäckande, sa Suga till Sakamoto inför tillträdandet.