Japan bekräftar det första fallet av en person som återinfekterats med coronavirus efter att tidigare ha friskförklarats. Nu varnar experter för att sjukdomen kan hålla sig vilande efter tecken på återhämtning. Samtidigt visar sig svensk beredskap vara avsevärt sämre än för 25 år sedan.

Sedan tidigare har ett flertal fall av återinfektion rapporterats från Kina. Nu bekräftas även ett fall i Japan.

Det är en kvinnlig reseguide i 40-årsåldern som konstaterats återinfekterad med coronavirus. Kvinnan har testats positiv efter att ha återhämtat sig från en tidigare infektion, meddelar Osakas prefekturregering.

Detta är den första kända återinfektionen i Japan och illustrerar hur mycket som fortfarande är okänt om viruset.

Kvinnan smittades i mitten av januari då hon arbetade på en buss med kinesiska turister på besök från Wuhan. Hon testades positivt den 29 januari och friskförklarades den 6 februari. Cirka två veckor senare, den 19 februari, kände hon åter igen smärta i hals och bröst. Efter flera besök hos läkaren testades hon återigen positivt.

Alla blir inte immuna

Japanska myndigheter tror att viruset antingen legat vilande hos kvinnan för att sedan blossa upp igen, eller att hon infekterats på nytt, skriver NHK World Japan.

En expert på infektionssjukdomar vid Osaka University säger att smittade vanligen utvecklar antikroppar så att de kan undvika återinfektion med samma virus. Men om inte tillräckligt med antikroppar utvecklas kan individen infekteras på nytt eller råka ut för att viruset plötsligt multipliceras i kroppen. Med andra ord utvecklar inte alla överlevande immunitet mot viruset.

Philip Tierno Jr., professor i mikrobiologi och patologi vid New York University, berättar för Reuters att ”har du fått infektionen kan den ligga vilande med minimala symtom, om den sen tar sig in i lungorna förvärras tillståndet markant”.

Hälsominister Katsunobu Kato uppmanar nu sjukvården att övervaka tillståndet hos andra som friskförklarats.

Svensk beredskap avsevärt sämre än för 25 år sedan

Samtidigt som det nu visat sig att vissa av de som överlever viruset inte utvecklar immunitet, har tidigare statsepidemiolog i Sverige, Annika Linde, gått ut på Facebook med misstankar om att Folkhälsomyndighetens strategi är att låta så många svenskar som möjligt smittas av coronaviruset för att uppnå så kallad flockimmunitet. Inlägget har överläkare Agnes Wold sammanfattat på Twitter.

Nu visar det sig dessutom att svensk kapacitet att hantera kritiska coronafall är nära tio gånger sämre än innan sekelskiftet. Tillgången till respiratorer både inom den civila sjukvården och militären har minskat drastiskt.

Eftersom kritiskt sjuka får andningsproblem och ofta till slut inte klarar av att andas på egen hand är tillgången till respiratorer avgörande för att rädda liv. Intensivvårdade coronapatienter ligger enligt uppgift i genomsnitt i respirator under en veckas tid, andra uppgifter säger fyra veckor, innan de antingen tillfrisknar eller dör.

Förr fanns i Sverige ett antal respiratorer i förråd, redo att användas vid nödläge. På grund av den kraftiga nedrustningen av Försvarsmakten samt omläggningen av sjukvården har dock antalet respiratorer minskat drastiskt i Sverige och förråden står idag, när krisen är här, tomma.

Opinionsbildaren Erik van der Heeg har på Facebook publicerat siffror ur medlemstidningen för Svenska Föreningen för Anestesi och Intensivvård från maj 2019 som visar hur många intensivvårdsplatser med respiratorer Sverige tidigare hade i jämförelse med hur många vi nu har.

Kapaciteten att hjälpa de värst drabbade av corona i intensivvården är alltså nästan tio gånger sämre än för 25 år sedan.