I Skops augustimätning lyfter framför allt MP men även L och KD. Tappar mest gör Moderaterna.

V 9,2 (-1,1)
S 24,5 (-1,4)
MP 5,8 (+2,3)
SD 20,1 (-0,6)
C 8,2 (-1,9)
L 6,3 (+1,4)
KD 4,6 (+1,3)
M 17,1 (-2,1)

2 094 personer intervjuades under perioden 16-22 augusti.