Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna, utmanar den etablerade synen på mångkultur i Sverige i en nyligen publicerad debattartikel. Han menar att politikernas dröm om ett mångkulturellt Sverige har blivit folkets mardröm, och att det är dags att göra upp med det mångkulturella experimentet.

I en debattartikel i Expressen påminner Åkesson om hur Sverige historiskt har varit känt som ett lugnt, tryggt land med stark samhörighet och gemensam kultur. Han belyser den radikala förändringen i Sverige under de senaste decennierna, där vi gått från att vara ett kulturellt homogent samhälle till ett land med stor social och kulturell splittring.

Enligt Åkesson är denna utveckling inte en slump, utan resultatet av ett decennier långt politiskt projekt att skapa ett mångkulturellt Sverige. Han menar att denna strävan har prioriterats framför allt annat, till priset av ökad kriminalitet, segregation och utanförskap.

LÄS ÄVEN: Svenska flyttlassen går från Malmö – till välmående villakommuner

Politiska haveriet Reinfeldts, Löfvens och Anderssons ansvar

Åkesson tar upp problemen med gängkriminalitet, skjutningar och droganvändning som alltmer präglar det svenska samhället. Han menar att det är arvet från politiker – Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven och Magdalena Andersson som har gjort verkligheten till ett fullständigt politiskt haveri.

De har tillåtit människor från hela världen att flytta till Sverige utan att beakta de potentiella konsekvenserna. Resultatet av deras politik belyser han genom att ta upp hur förorter nu präglas av segregation och kriminalitet och att polisens våldsmonopol utmanas av kriminella gäng. Han menar att de som för bara 20 år sedan hade förutsagt dagens situation, sannolikt hade betraktats som galna, så bisarr är den.

LÄS ÄVEN: Nordiska grannländer: Vi måste städa upp efter Sveriges kriminalitet

Har skjutit budbäraren

Åkesson kritiserar de politiker som har ignorerat Sverigedemokraternas varningar om denna utveckling, och istället försökt tysta dem med smädande ord. Det är med kniven mot strupen som de andra partierna nu tvingats att svänga om i invandringspolitiken. Han ställer sig dock kritisk och tveksam kring om de andra partiernas omvändelse mest handlar om att stoppa väljarflykten till Sverigedemokraterna eller om de är genuint övertygade om att massinvandringen är skadlig för det svenska samhället.

“Istället för att lyssna på varningarna har man skjutit budbäraren och smutskastat oss med fula ord”.

Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna

Dags att göra upp med det mångkulturella experimentet

Åkesson påtalar att det för att vända denna utveckling krävs kraftfulla politiska åtgärder och många år av arbete. Han betonar att Sverige måste göra upp med det mångkulturella experimentet och mångkulturen som leder till försämrad välfärd, splittring, konflikter och kriminalitet. Han framhåller att detta inte handlar om musikalisk mångfald eller exotiska maträtter, som han menar att vänsterblocket förenklat associerar med mångkultur.

Han argumenterar för att det är nödvändigt att ta kontroll över migrationspolitiken genom att fastställa gränser för hur många invandrare som kan tas emot varje år. Han kritiserar den ”fullständiga kravlöshet” som han menar har präglat den svenska integrationspolitiken. Han slår fast att de som vill bli en del av Sverige också måste ta ansvar och göra det som krävs för att uppgå i majoritetssamhället.

“Vill man bli en del av vårt land så måste man också ta sitt ansvar och göra det som krävs för att bli en del av majoritetssamhället”

Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna

Framtidsvision om en ansvarsfull, rättvis och human migrationspolitik

Åkesson framhåller att det är ohållbart att fortsätta med en generös och oreglerad invandring som skadar Sveriges ekonomi, välfärd och sammanhållning. Han menar att Sverige behöver en migrationspolitik som är ansvarsfull, rättvis och human, både för de som kommer hit och för de som redan bor här.

LÄS ÄVEN: SD vill ha ’återvändandekarta’ enligt dansk modell