Den kommunala nämnd som hanterade och nekade Alternativ för Sveriges ansökan om att hyra en lokal agerade inte i enlighet med objektivitetsprincipen i regeringsformen. Det slår Justitieombudsmannen fast.

Det var för att hålla ett medlemsmöte hösten 2020 som Alternativ för Sverige ansökte om att hyra en lokal av kommunen i Nyköping. Kommunen nekande med hänvisning till två punkter i reglerna för uthyrning.

LÄS ÄVEN: AfS: Andra generationens invandrare har ingen gudomlig rätt till Sverige

Där står att kommunen inte hyr ut lokaler om uthyrningen ”kan befaras medföra störning av ordning eller innebära förekomst av olaglig verksamhet” alternativt för att hålla möten/aktiviteter ”som tar avstånd från eller motverkar demokratiska värderingar eller som i övrigt strider mot kommunens policy i principiella frågor som bygger på delaktighet, jämställdhet, mångfald och integration”.

Då partiet aldrig fick något förtydligande från kommunen om motiveringen gjorde en AfS-företrädare en anmälan till JO. Detta ledde till att myndigheten uppmanade kultur- och fritidsnämnden att yttra sig över anmälan.

Av yttrandet framgår att man påstår sig ha känt en oro för att lokalen kunde fara illa då mycket folk kunde samlas i och utanför den ”med hög risk för störande av ordning samt att lokalen skulle utsättas för skadegörelse”. Man hänvisade också till då partiet hållit ett offentligt möte i staden då det ska ha varit ”väldigt nära upplopp”.

LÄS ÄVEN: VIDEO: Se Kasselstrand konfrontera Socialdemokraterna

Vidare hette det att man gjort bedömningen att man inte kunde säkerställa att det vidtogs åtgärder som man bedömde var nödvändiga för upprätthållande av ordningen.

Efterhandskonstruktion

I beslutet, som Dagens Juridik tagit del av, slår JO fast att de påstådda skälen inte uppgavs för partiet, vilket kan uppfattas som att övervägandena inte gjorts då man lämnade beskedet. Det skulle också kunna uppfattas som att kommunens ställningstagande vilat på annan grund än den som angetts.

Enligt JO ”framstår kommunens uppgift att det endast var risken för ordningsstörning som var orsaken till att AfS inte fick hyra någon lokal som en efterhandskonstruktion”.

Sammanfattningsvis anses kommunens hantering av partiets förfrågan inte ha levt upp till regeringsformens krav på objektivitet vilket nämnden därför kritiseras för.