På tisdagen meddelade förvaltningsrätten i Stockholm att Polismyndigheten saknade stöd att neka tillstånd för två koranbränningar utanför Turkiets ambassad och Iraks ambassad. Justitieutskottets ordförande Richard Jomshof (SD) framför nu att myndigheten måste förändra sina bedömningar. Men polisen står fast vid att säkerheten ”väger tyngre” än grundlagen.

Efter att Rasmus Paludan i januari brände koranen utanför Turkiets ambassad i Stockholm utbröt enorm ilska runt om i den muslimska världen. Turkiet valde även att pausa den pågående Nato-förhandlingen och krävde att Sverige ska ”bekämpa” islamkritiker. Kort därefter började Polismyndigheten och Säkerhetspolisen plötsligt att neka tillstånd för koranbränning.

LÄS ÄVEN: Domstol: Fel av polisen neka koranbränningar

Det stod klart i februari när Salwan Momika från Irak samt Chris Makoundoul, som har afrikansk-svensk bakgrund, sökte tillstånd att elda koraner utanför Iraks respektive Turkiets ambassader i Stockholm. Polismyndigheten gav båda två avslag med hänvisning till rikets säkerhet.

I polisens beslut stod det att Säkerhetspolisen ”konstaterar att upplevda kränkningar mot muslimer och islam, under de senaste dryga tio åren, genererat hot mot såväl tänkta mål i Sverige som svenska intressen utomlands.”

Förvaltningsrätten i Stockholm var inte imponerad över Polismyndigheten och Säpos bedömning. Domstolen slog fast att det inte finns stöd i lagen att stoppa koranbränningar med hänvisning till diffusa hot som inte har direkta och konkreta kopplingar till själva sammankomsten.

Säkerhet tyngre än grundlag

Ola Österling, presstalesperson i polisregion Stockholm, meddelar att myndigheten ännu inte har bestämt huruvida domen ska överklagas. Men han låter meddela att myndigheten står fast vid att ”säkerheten väger tyngre” vilket rättfärdigar att inskränka de grundlagsfästa fri- och rättigheterna.

– Vi är ju för att alla ska få uttrycka sin grundlagsskyddade fri- och rättigheter. I det här fallet har vi konstaterat att en koranbränning är hotdrivande i sådan omfattning att vi inte kan garantera ordningen och säkerheten. Vi har också det uppdraget i samhället att göra det. Då är det två värden som står mot varandra och som vi ser det väger säkerheten tyngre, sa Österling till Expressen.

Polisen kommer tills vidare att fortsätta neka ansökningar rörande koranbränning. Österling fick frågan vad som händer om man söker tillstånd nu.

– Då kommer de få avslag. Domen är inte lagakraftvunnen än, slog Österling fast.

Jomshof: ”Polisens beslut lagvidrigt”

I en kommentar till Expressen meddelar Richard Jomshof (SD), ordförande i justitieutskottet, att han vill se att Polismyndigheten rättar sig efter kritiken. SD-toppen tydliggör att polisens ska upprätthålla svensk lag och inte bryta mot den.

”Polisens beslut att stoppa koranbränningarna var lagvidrigt, vilket jag tidigare har påpekat. Att polisen så lättvindigt inskränker svensk demokrati och yttrandefrihet är naturligtvis allvarligt, oavsett vilka skäl som anges. Jag hoppas att polisen framgent rättar sig efter den kritik man nu mottagit. Polisen är satt att upprätthålla svensk lag och inte bryta mot den.”

LÄS ÄVEN: Åklagare: Inte brottsligt elda koranen utanför ambassad