Den före detta jordanska parlamentsledamoten Muhammad Tu’mah Al-Qudah gjorde tidigare i januari flera uppseendeväckande uttalanden i ett TV-program i den Jordanska kanalen Yarmouk TV. Bland annat hävdade han att det ligger en konspiration bakom massutvandringen av unga män från arab- till västvärlden och att självmord bland homosexuella beror på avsaknad av religion.

Det ligger en konspiration bakom massutvandringen av unga män från arabvärlden, hävdar Tu’mah Al-Qudah. Syftet påstås vara att försvaga hemländerna genom att tömma dem på män i arbetsför ålder, istället för att låta dem bygga upp sina länder.

”Deras hingstar ska flytta hit”, är ett vanligt förekommande talesätt i USA säger Tu’mah Al-Qudah.

För att som utlänning kunna leva och bo i USA krävs ett arbetstillstånd, ett så kallat ”Green Card”. Tu’mah Al-Qudah menar att många muslimska män ingår skenäktenskap med amerikanska kvinnor för att kunna erhålla ett Green Card.

Han varnar för att den som gifter en amerikanska riskerar att få AIDS. Anledningen antyder Tu’mah Al-Qudah är den stora mängden homosexuella i landet.

– Vi säger inte att det inte finns goda människor där men talar om det generella tillståndet i landet, säger Tu’mah Al-Qudah.

”Självmord beror på avsaknad av religion”

Trots att Donald Trump varit president i USA sedan 2017 talar Tu’mah Al-Qudah om Barack Obama som sittande president. Han hävdar att 150 personer av de anställda i Vita Huset är homosexuella och att de tillhör Obamas innersta krets.

Detta ska enligt Tu’mah Al-Qudah vara anledningen till att presidenten ”uppmanar till homosexualitet”, bland annat genom lagstiftning. Detta eftersom president Obama legaliserade samkönade äktenskap i hela landet 2015.

Vidare påstår Tu’mah Al-Qudah att 92% av USA:s homosexuella begår självmord och att det beror på avsaknad av religion. Han tillägger att:

– Vi ber till Allah att fler av dem begår självmord.

I den muslimska världen har öppen homosexualitet generellt sett låg acceptans. Risk för förföljelse på grund av sin sexuella läggning utgör skäl till att beviljas asyl i Sverige, då det strider mot FN-konventionen om mänskliga rättigheter.

Tu’mah Al-Qudah avslutar sin utläggning med att säga:

– Må Allah vända jorden upp och ned under dem och förvandla dem till apor och grisar. Deras sinnen är som apors och grisars.

I Jordanien är homosexualitet officiellt sett lagligt. HBTQ-personer kan emellertid åtalas för att ”störa den offentliga moralen” om de visar upp sin sexuella läggning offentligt.

Nedan finns video på Muhammad Tu’mah Al-Qudahs uttalande, med undertexter på engelska.

https://www.memri.org/player/clip/45225/1/1