JO kommer inte att utreda anmälan från Mira Aksoy som lämnades in förra månaden. Det är med andra ord lagligt för tjänstemän att stämpla privatpersoner och journalister som spioner efter kritik.

Det var förra månaden som Samnytt kunde avslöja att Folkhälsomyndighetens presschef Christer Janson rapporterade Samnytts journalist Mira Aksoy samt ett antal privatpersoner till MSB som misstänkta agenter åt främmande makt. Detta efter kritiska frågor om Folkhälsomyndighetens hantering av pandemin. I spåren av avslöjandet anmälde Mira Aksoy myndigheten till Justitieombudsmannen (JO).

LÄS MER: Mira Aksoy JO-anmäler Folkhälsomyndigheten efter utpekandet som spion

I sin anmälan skrev hon bland annat följande:

”Det som Christer Janson har gjort är mycket allvarligt eftersom det är myndighetsutövning. Det handlar inte om en vanlig privatperson som skrivit ett tipsmejl till MSB.

Jag vet inte vilka konsekvenser detta kommer att få för mig och jag känner mig utpekad som agent åt främmande makt utan någon möjlighet till att få en rättvis prövning eller överklaga denna myndighetshantering. Kommer jag kunna bli nekad säkerhetsklassade jobb i framtiden? Blir jag införd i ett register över misstänkta medborgare?”

Och i förrgår kom svaret från JO:

”Det som du har anfört ger inte anledning till någon åtgärd från JO:s sida. Jag kommer därför inte att utreda din anmälan”

Till Samnytt uppger Aksoy att hon inte är förvånad av beslutet:

– Det var väl egentligen ganska väntat. Högt uppsatta tjänstemän inom en myndighet, som av en privatperson anses handlat fel, ska granskas av andra högt uppsatta myndighetspersoner. Men i det här fallet kommer man inte ens så långt som till att börja utreda felsteget. Det går inte att tolka detta på annat sätt än att det i 2020-talets Sverige är okej för myndigheter att rapportera medborgare och journalister som agenter för främmande makt om de inte bekräftar myndigheternas världsbild. Farligt och beklagligt. Ett riktigt hot mot demokratin.

LÄS MER: Här anmäler Folkhälsomyndigheten coronakritiker till MSB – som agenter åt främmande makt