Allt fler avfärdar nu kravet på svenska vid nyanställning och arbetsrättsjuristen Jenny Welander Wadström menar att det kan strida mot den svenska arbetsrätten.

Dagens industri rapporterade nyligen att sex av tio arbetsgivare som söker it-kompetens kräver kunskaper i svenska. Samtidigt menar branschprofiler tidningen talat med att det sällan är motiverat för rollen.

Ytterligare en person som inte håller med om kravet är Fredrik Hillelson, vd för rekryteringsbolaget Novare. Han betraktar svenska som inträdesbiljett till arbetsmarknaden som ”rent nonsens”.

LÄS ÄVEN: SVT avvisar kritik: Dålig svenska ”en del av den språkliga mångfalden”

Och nu är det arbetsrättsjuristen Jenny Welander Wadström, partner på advokatbyrån Roschier, som hävdar att det dessutom kan strida mot svensk arbetsrätt.

– Att slentrianmässigt sålla bort kandidater som inte talar svenska kan vara ett brott mot diskrimineringslagen, säger hon till Di.

– Det måste vara motiverat för tjänsten. Väljer man bort en person på grund av ett språkkrav som inte är nödvändigt, gör sig arbetsgivare skyldiga till diskriminering, kommenterar Jenny Welander Wadström och tillägger: 

– Arbetsdomstolen har hittills varit rätt schyst mot arbetsgivare och gjort ganska snälla bedömningar. Det är nog inte många som blivit skrämda av de domar som finns.

Fler stämningar att vänta

Hon tror att vi kommer få se fler språkkravsrelaterade stämningar framöver då ”det som var okej för två år sedan kan ha förändrats” och ”när fler arbetsgivare går över till engelska, blir det mindre motiverat att kräva svenska”.

LÄS ÄVEN: Bristande kunskaper i svenska hos förskolepersonalen drabbar barnen

Jenny Welander Wadströms råd till arbetsgivare är att pröva sig fram och våga testa någon för en roll. Hon påpekar samtidigt att rent legalt är arbetsgivare också skyldiga att motverka diskriminering.