En sexrelation mellan två idag välkända polischefer ledde först till nepotism, därefter till misstänkta övergrepp och polisanmälan och anklagelser om korruption. Nu kräver justitieutskottets ordförande Richard Jomshof (SD) och andra utskottsledamöter att oegentligheterna utreds.

Samnytt har tidigare rapporterat om de avslöjanden som bland annat tidningen Expressen gjort om hur den profilerade kvinnliga polischefen Linda Staaf via dåvarande Noa-chefen och nuvarande ställföreträdande rikspolischefen Mats Löfving ”gått sängvägen” till sina framskjutna befattningar i avsaknad av rätt meriter för att söka och få tjänsterna på reguljärt sätt.

Sexrelationen mellan Löfving och Staaf ska sedermera ha urartat, tagit slut och ersatts av antipatier och infekterad konflikt mellan de två, där Staaf slagit larm om att hon trakasserats av Löfving, vilket i sin tur lett till en polisanmälan mot Löfving och anklagelser om korruption. Nu har riksdagens justitieutskott ledsnat på cirkusen inom högsta polisledningen och sätter ned foten med krav på att missförhållandena utreds och åtgärdas.

”Drar ett löjets skimmer över polisledningen”

Det är justitieutskottets nytillträdde ordförande Richard Jomshof (SD) som tagit initiativ till räfst och rättarting inom polisledningens toppskikt i spåren av de avslöjanden och oegentligheter som avlöst varandra den senaste tiden. Enligt Jomshof drar händelserna ”ett löjets skimmer” över myndigheten, något som är särskilt allvarligt i skenet av de tunga ’utmaningar’ att få bukt med den skenande grova invandringsrelaterade gängkriminaliteten som polisen har på sitt bord.

Sexrelationen mellan dåvarande Noa-chefen Mats Löfving och den då inte så högt uppsatta Linda Staaf uppges ha kommit till rikspolischef Anders Thornbergs kännedom, som trots att den ansågs problematisk medverkade till att hålla den hemlig. De tvås intima umgänge ledde sedan till att Löfving gav Staaf en anställning inom Noa-avdelningen som hon inte ska ha varit kvalificerad för och att hon sedan snabbt kunde stiga i graderna inom myndighetens operativa avdelningen.

Saknade meriter för chefsbefattningar

Nepotismen uppmärksammades för en tid sedan av polisforskaren Stefan Holgersson som gjort en genomgång av Staafs CV och då kunnat konstatera att hon inte varit ens i närheten av att ha de kvalifikationer som bör krävas för att komma ifråga för befattningarna. Senare började uppgifter läcka ut om trubbel i paradiset mellan de två turturduvorna som nu i stället för kärlek och åtrå uppgavs känna hat och svartsjuka visavi varandra.

Staaf tog kontakt med en säkerhetschef på Polismyndigheten med påståenden om att hon utsatts för trakasserier av sin forne älskare Löfving. Säkerhetschefen ansåg uppgifterna så allvarliga att denne valde att göra en polisanmälan. I samband med det ska också inte närmare preciserade anklagelser om korruption ha riktats mot Löfving.

Lämnar polisen för Rosenbad

Staaf valde i turbulensen nyligen att hoppa av sitt chefsuppdrag på Polismyndigheten för att i stället sadla om till tjänsteman på Justitiedepartementet med ansvar för att hantera frågor rörande den grova organiserade invandrarkriminaliteten, ett jobb hon tillträder i januari. Att Staaf lämnar förefaller dock inte ha medfört att friden åter lägrat sig inom högsta polisledningen och nu har alltså riksdagens justitieutskott tröttnat på situationen.

Dess ordförande Richard Jomshof (SD) skriver i ett brev till SVT att han och hans utskottskollegor ser fallet som ”mycket allvarligt” och att att ”det drar i själva verket ett löjets skimmer över hela polisledningen, vilket knappast är vad vi behöver i dagens mycket allvarliga situation med den grova organiserade brottsligheten”. Han skriver vidare att han ”förutsätter att rikspolischefen noga, men skyndsamt, utreder vad som har hänt”.

Bollen ligger nu hos den i sammanhanget för mörkläggning av händelserna kritiserade rikspolischefen Anders Thornberg. Något besked därifrån har i skrivande stund inte kommit. Ingen av dramats huvudpersoner, Mats Löfving och Linda Staaf, har heller velat kommentera situationen och håller sig för närvarande oanträffbara för media.

LÄS MER: Kvinna hade relation med polischef – blev själv polischef