➤ Amineh Kakabaveh är riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Det förefaller hon nu inte vara länge till. Sedan hon för några år sedan larmade om det tilltagande hedersförtrycket mot unga invandrartjejer i förorterna har hon varit på kollisionskurs med sitt partis ledargarnityr. Inför valet 2018 har man av allt att döma beslutat göra sig av med den besvärliga Kakabaveh.

Konflikten Mellan Kakabaveh och partiledningen bottnar i att man har olika uppfattning om huruvida hederskultur, hedersförtryck och hedersvåld existerar. Kakabaveh menar – utifrån den verklighet hon iakttagit i områden där hon själv bott och de erfarenheter hon har med sig i egenskap av sitt kurdiska invandrarursprung – att dessa fenomen är i högsta grad verkliga.

Vänsterpartiets ledning hävdar å sin sida – utifrån partiets och akademiska institutioners diskursdokument – att dessa fenomen inte finns. Att hävda deras existens är enligt Vänsterparitets officiella doktrin att göra sig skyldig till en rasistisk vantolkning av de patriarkala strukturer som man menar genomsyrar hela det svenska samhället. Kakabaveh anses underblåsa främlingsfientliga stämningar som gynnar Sverigedemokraterna.

Anklagades för ryktesspridning
När Kakabaveh tillsammans med ett antal andra kvinnor med invandrarbakgrund slog larm om att hedersvåldet ökar i förorterna och berättade om hur detta drabbar unga kvinnor med invandrarbakgrund som nekas möjligheten att leva det fria och jämställda liv som unga svenska kvinnor sedan länge tar för givet, då anklagades hon av sitt eget parti, representerat av Christina Höj Larsen, Aron Etzler, och Rossana Dinamarca för ”ryktesspridning”.

Det de unga kvinnorna med invandrarbakgrund i förorten tvingas leva med var bara en variant av det kapitalistiska klassamhället, fick Kakabaveh veta. Alla kvinnor i hela Sverige, oavsett ursprung, lever under samma förtryck, hävdade man. Kakabaveh antyddes flirta med reaktionära och rasistiska krafter när hon valde att prata om invandrad hederskultur som något kvalitativt annat än det svenska så kallade ”manssamhället”.

Listorna spikas i helgen
Formellt spikas vänsterpartiets riksdagslistor först i helgen men i valberedningens förslag finns Kakabaveh inte med överhuvudtaget. Detta jämfört med att hon på 2014 års lista stod på tredje plats och därigenom var garanterad en riksdagsplats, med undantag för om Vänsterpartiet skulle få så få röster att de åkt ur riksdagen. Kakabaveh har suttit i riksdagen sedan 2010.

Representanter för valberedningen har, enligt vad Kakabaveh själv uppger, ringt upp henne och klargjort att de vill se henne utsparkad ur riksdagen. Även om hon varit medveten om de frostiga relationerna mellan henne och partiledningen, trodde hon att saken var utredd efter samtal tidigare i höst. Så verkar dock inte vara fallet.

Vill inte uppge varför
Från valberedningens sida vill man inte uppge skälen till varför man väljer att peta Kakabaveh. Beredningens ordförande, Raphael Silnicki, säger att det är för att ”vara schysst” mot den som petas som personen ifråga inte får veta varför.

För Kakabaveh själv råder det dock inga tvivel om vad som ligger till grund för beslutet. Det beror enligt henne helt och hållet på att partiledningen ogillar hennes arbete kring hedersförtryck som bland annat sker via organisationen ”Varken hora eller kuvad”.

Kakabaveh är kritisk till valberedningens beslut och menar att det är ”ett kvitto på hur lite man värdesätter kampen mot hedersförtryck och alla kvinnors rättigheter”. Att hon inte bara flyttas ned från listan utan helt tas bort, beror enligt Kakabaveh på att partiledningen inte vill ta risken att väljarna tycker annorlunda och kryssar in henne i riksdagen.

Extern kritik
I skrivande stund känner Samhällsnytt inte till att någon tongivande vänsterpartist vågat ta parti för Kakabaveh mot partiledningens agerande. Däremot har kritik kommit från andra partier, bland annat Liberalerna. Många ställer sig frågande till hur ett parti som kallar sig feministiskt blundar för kvinnoförtrycket i förorterna och de hårdaste kritikerna menar att det är fråga om ren cynism – att man inte vill vidgå företeelsen därför att det skulle gynna andra partier mer än Vänsterpartiet.