Hanif Balis anklagelser om åldersfusk kan leda till att Amir Nabizadeh ska utvisas till Afghanistan. Migrationsverkets asylenhet ”har blivit varse” uppgifterna redan för tre veckor sedan.

Det var för tre veckor sedan som M-riksdagsledamoten Hanif Bali i ett uppmärksammat inlägg anklagade de afghanska ”flyktingbarnens” talesperson Amir Nabizadeh för att ha ljugit om sin ålder. Genom att hitta flera gamla profiler på sociala nätverk med Nabizadehs bilder kom han fram till att talespersonen egentligen är 23 år gammal och därmed uppgett en felaktig ålder vid sin asylansökan.

LÄS MER: ‘Ensamkommande’ bakom polisanmälan mot Mattias Karlsson (SD) påstås ha ljugit om åldern

Enligt vad en intern källa med position inom Migrationsverket erfar, har en enhetschef på den asylenhet i Göteborg som beviljat Nabizadeh asyl blivit varse uppgifterna redan måndagen den 9 oktober. Detta är något som kan leda till att uppehållstillståndet återkallas, enligt källan:

”Födelsetid är en av tre delar av en persons identitet (jämte namn och medborgarskap). Han har således ljugit om sin identitet. Att ha ljugit om sin identitet är nog för att ett ärende om återkallelse kan öppnas så att man kan utreda saken.”

Källan menar att Balis inlägg även kan leda till straffrättsliga konsekvenser för Nabizadeh:

”Det är straffbart i sig att ljuga under asylprocessen, vilket framgår av 20 kap. 6 §, punkt 2 utlänningslagen:

“Till böter, eller när omständigheterna är försvårande, fängelse i högst sex månader döms;

den som i en anmälan eller ett ansökningsärende enligt denna lag eller enligt en förordning som har utfärdats med stöd av denna lag medvetet lämnar oriktig uppgift eller medvetet underlåter att tala om något förhållande av betydelse.”

Migrationsverkets presstjänst har i ett mejl till Samhällnytt bekräftat att ett uppehållstillstånd som beviljats på felaktig grund kan återkallas:

”Ja, det stämmer att man kan få ett uppehållstillstånd återkallat om det visar sig att det har beviljats på felaktig grund.”

Samhällsnytt har varit i kontakt med asylenhet 2 i Göteborg som handlägger ärendet. Medarbetare på enheten vägrar dock att kommentera ett enskilt ärende.

LÄS ÄVEN: Afghanledaren minns inte sitt födelsedatum: ”Jag kan glömma bort vad jag vill”

När Samhällsnytt når Amir Nabizadeh på telefon är han tämligen obekymrad vad gäller ett eventuellt återkallande av hans uppehållstillstånd. Han säger att han fick asyl inte för att han var minderårig, utan på andra grunder.

Samhällsnytt har kontrollerat denna uppgift som visar sig stämma: Nabizadeh fick sitt asylbeslut i juli 2017, alltså efter att han hade fyllt 18 enligt den åldersuppgift som han är registrerad under i Sverige. Beslutet gav Nabizadeh flyktingsstatus och ett uppehållstillstånd i tre år enligt den tillfälliga lagen:

Utdrag från beslutet: Samhällsnytt

Enligt källan kan dock felaktiga uppgifter om ålder ändå utgöra grund för ett återkallande – något som Nabizadeh själv inte tror på:

– Det är många som skriver olika saker om mig på internet.

Ja, men i det här fallet var ju Balis anklagelser väl underbyggda. Tycker du inte det?

– Det är inte Bali, utan det är andra som skrev detta. Bali gör det bara för att få nya följare.

Men vilka andra ska ha skrivit inlägget för Hanif Bali vill Nabizadeh inte avslöja:

– Det är personer från flera partier som gör det här.

Du har polisanmält SD:s Mattias Karlsson för förtal när han benämnde dig som illegal. Dock har du valt att inte göra det mot Hanif Bali efter hans inlägg om din ålder. Varför?

– Det som Bali skriver kommer inte påverka mitt liv i Sverige.

LÄS MER: Ingen förundersökning mot Mattias Karlsson (SD)

En tid innan riksdagsledamoten skrev inlägget med anklagelser om åldersfusk hamnade han i konfrontation med Nabizadeh på Twitter. Talespersonen för ”flyktingbarnen” skrev då att det var ”helt normalt” att vissa personer tillhörande gruppen uttalade våldtäktshot riktade mot Hanif Balis familj. Twitter-inlägget avslutades med en glad emoji: