Kommunen i Kalmar storsatsar för att locka till sig fler migranter. Nu avslöjas det att enheten för flykting och integration har lagt över 63 tusen kronor på reklamprodukter. ”Invandring är en viktig del och invandring berikar”, slog kommunens socialdemokratiska kommunalråd fast.

Den 8 november förra året invigde Kalmar kommuns socialdemokratiska kommunalråd Dzenita Abaza en ny storsatsning inom integration. Verksamheten går under namnet Integra och uppges se till ”att alla i kommunen har lika möjligheter till arbete, språk och utbildning, hälsa, bostad, social sammanhållning och delaktighet”.

Genom bland annat gruppverksamhet ska Integra assistera utrikesfödda att komma i arbete, studera vidare, eller nå annan form av sysselsättning. Nu avslöjar lokaltidningen Östra Småland att den kommunala enheten har betalat 63 188 kronor av skattebetalarnas pengar för att köpa in reklamprodukter – helt utan upphandling.

Bland inköpen finns 1000 ballonger för 3,5 kronor styck. Vidare har enheten beställt in 1 044 kulspetspennor med eget tryck, 300 tygpåsar, sex skjortor med brodyr, 30 t-shirts och 525 anteckningsblock med tryck. Men någon samordnad planering för dessa inköp verkar inte ha existerat. Enligt fakturorna tillkommer nämligen kostnader för frakt vid åtta olika tillfällen.

”Invandring är en viktig del och invandring berikar”
I ett inlägg på Facebook berättade kommunen att de invigde integrationscentret genom att bjuda på ”libanesisk samt arabisk mat”.

Nedan syns en nöjd Abaza (S) klippa invigningsbandet omringad av det skattebetalda ballongarrangemanget i Integras lokaler på Kaggensgatan.

Invandring är en viktig del och invandring berikar. Det är positivt, välkommet och d etä r helt enkelt nödvändigt att människor söker sig till Kalmar, sa Dzenita Abaza i sitt invigningstal.

https://www.facebook.com/kalmarkommun/photos/basw.AbpZ0K-8dWAh3WYNQ9THl7H5ivYMTEMm_7ProOgFIei7Mmj1dL0AoeLDqTcJKJe3gucjQu0ERr6uq9Sbsez1-EH57gI_b9tRAkA1Vk86Ig0Hchx-3rELTmAMIWOiZOl6oQHMiz_KRvkTTOB2Jykyq_5E.2165332103478648.821410344921256.2276700812361386.1568160206664164.2164389133572698.604199902925217.180634095471669.1726074650961221.501083689903506/2164389133572698/?type=1&opaqueCursor=AbrGfnmN7vZRyiRtkBFeTVlusiPM04_Z6qZqTLE6dD7ca644q_0XMIAMONAPpYBpXMy2WHrWIataVMukBPMqXe6hi4oY_DIzO7YH7n22kVMVm7xkuaobcrKp3SZZiM1cm-CtN3grcW0eh5yX-z_7snD2A6HJlNUdD0ODtuc89rLmykwWst4v2EcgX783ep3E1i7vbCYfYIjYeULuM3cHvaA5746t4iSeUWqV2PkrAQdaP1E6Ln4wPrCybZpm_ymWKptAa49v8CMiKmk0Rl9wLBJlVcRpgvHE16z5xYyS2hOUF57LOMcxOykUSzrD4T2V-c8lp0hRNTkd1AFv2O5-RkclndoodES5cI2PrI57rbWDPszJgWAzLnur3ahWDROIKV9Vqby-KPCK_y7nKk5D6659aEgzXSJO9aHej0JMg3q-elab1Xuqp-hCQ6ovl4bsw134jLIiomcfwMXKdo9qJq2xuAbufQj2AgWT7fRHESnNtSNncdFvGoIKf_CaKAsn1RcYxnHaOMEIELSS3DEleQAkNwDpd6Yr3HMGODFkH2EJmEfGiYFNXBLgIGb9B7EyZgEEbZyhcE45WtWJIhUnc2H_N8kHrL5pBR5-CYmo6b05FtXAq3PcDjcqGxFMtObFqHgaaHco4ZPXYjBobv6x4dBB7X-N2z6lmIaYrLvDIb_f8EQ7qGR4CyW9oGbZvi5YlMM&theater

Verksamhetschef: ”Jag är väldigt glad och tacksam”
När Hillevi Österbo, som är ansvarig över integrationsenheten, blir konfronterad med uppgifterna av Östra Småland erkänner hon att kommunen faktiskt inte har agerat korrekt med en upphandling.

– Kalmar kommun ska följa lagen om offentlig upphandling och Kalmar kommuns egna upphandlingsregler. Finns det inte någon upphandlad leverantör så ska en direktupphandling göras. Jag kan inte i detta fall svara på varför så inte har skett, men det måste säkerställas att det sköts i framtiden, säger Österbo till tidningen.


Hillevi Österbo, verksamhetschef och ansvarig över Integrationsenheten. Faksimil Facebook

Istället för att ge ett mer detaljerat svar kring hur detta har skett väljer Österbo att till Östra Småland slå fast att hon är glad och tacksam över verksamhetens arbete för integrationen i kommunen.

– Flykting och integration startade upp Integra hösten 2018. Det är en viktig samlingsplats för integrationen i Kalmar kommun. Det är en viktig och bra verksamhet som har fått stor genomslagskraft bland både enskilda individer men även många samarbetspartners så som föreningar, frivilligorganisationer och andra aktörer. Jag är väldigt glad och tacksam att Integra på så kort tid har bidragit med så mycket för integrationen i kommunen och min bedömning är att vi har lyckats väl med att marknadsföra Integra.

Ballonger för 3 500 kronor
Vidare har hon svårt att bedöma om de 1 000 ballonger som kommunen köpte in för för 3 500 kronor var en motiverad kostnad.

– Det är mycket pengar för 1 000 ballonger och jag förstår din fundering kring detta. Jag har svårt att bedöma om just den kostnaden för att marknadsföra Integra var motiverad, kommenterar Österbo till tidningen.

Sedan avslutar hon med att kalla reklamprodukterna för en engångshändelse som var kopplat till invigningen. Hon menar att kommunen nu ska dra lärdom av detta och ”självklart följa de upphandlingsregler som finns”.

Möter kritik
Kalmarbon och Sverigedemokraternas tidigare riksdagsledamot Thoralf Alfsson riktar skarp kritik mot kommunens slöseri av skattepengar.

Utköpta anställda för miljonbelopp, hyrda lokaler av de egna anställda som inte används och nu reklamprylar för 63 tusen kronor.

LÄS ÄVEN: Svensk hemlöshet: Kalmarkvinna bor i källarförråd

https://www.facebook.com/thoralf.alfsson/posts/10220036453212448