”Akutklinikerna i Sverige är överlag en utsatt del av vår verksamhet.”

Efter att slagsmål, hot och våld blivit alltmer förekommande på landets akutmottagningar, har man i Region Östergötland beslutat att korta ned på öppettiderna på länets sjukhus.

Nu tar man det hela ytterligare ett steg och installerar övervakningskameror på sjukhusen ifråga.

– Akutklinikerna i Sverige är överlag en utsatt del av vår verksamhet, säger Mats Persson, miljö- och säkerhetschef på Region Östergötland, till Sveriges radio.

På akuten i Norrköping välkomnas den utökade säkerheten av verksamhetschef Erik Müssener.

– Jag tycker att det är positivt, framförallt då tänker jag utifrån patientsäkerhet för de patienter som söker vård, men också utifrån frågan om hot och våld och säkerheten för både patienter och personalen, säger Müssener till P4 Östergötland.

Informationen som lagras kommer att vara krypterad och ansikten kommer automatiskt att maskas. Ifall man önskar använda materialet krävs ett särskilt beslut.