Sedan ”O Canada” officiellt blev Kanadas nationalsång 1980 har man försökt få till en ändring tolv gånger.

Den kanadensiska senaten röstade på onsdagen igenom ett lagförslag som går ut på att revidera den engelska varianten av landets nationalsång.

Orden ”in all thy sons command” ska bytas ut mot ”in all of us command” – ”dina söner” blir ”alla oss”.

Nu återstår bara ett formellt kungligt samtycke innan förslaget blir ny lag.

Under de konservativas styre 2010 avslogs ett liknande förslag. Även denna gång var protesterna från de konservativa omfattande, men förslaget fick ändå majoritetens röster.

Debatten som föranlett omröstningen beskrivs som ”passionerad”.