De våldsamma muslimska protesterna mot svensk demokrati och grundlag fortsätter. På söndagen tvingades en islamkritisk manifestation i Malmö avbrytas efter att den stormats av uppretade muslimer. Arrangören fick föras från platsen under skydd av kravallpolis.

Det muslimska våldet började redan innan manifestationen inletts. När arrangören Salwan Momika under stort säkerhetspådrag eskorterades till Värnhemstorget i Malmö där det tillståndsgivna torgmötet skulle hållas, jagades polisbussen av ilskna migranter där vissa kastade stenar och andra föremål mot fordonet.

På platsen fortsatte oroligheterna och koranbränningen hann bara inledas innan uppretade antidemokratiska muslimer försökte storma torget och forcera polisens avspärrningar. Våldsverkarna brottades emellertid ned av polisen innan de hann fram till arrangören och skada denne.

Oroligheterna eskalerade dock till en nivå där polisen ansåg att man inte längre kunde garantera säkerheten för deltagarna. Man avbröt den tillståndsgivna och grundlagsskyddade manifestationen och Salwan Momika eskorterades under förstärkt polisbeskydd från platsen.

Polisen vill inte berätta om några av de muslimska våldsverkarna gripits. Detta med hänvisning till att man hanterar oroligheterna som en så kallad särskild händelse för vilka särskilda rutiner gäller.

Runt 200 invandrade muslimska antidemokrater hade samlats på platsen för att uttrycka sin ilska över att Sverige är en sekulär demokrati som tillåter religionskritik. Man skördade vissa framgångar genom att manifestationen fick avbrytas i förtid.

Tidöregeringen har aviserat att man ska utreda om islamkritik på offentlig plats ska förbjudas, något som Stödpartiet Sverigedemokraterna dock säger blankt nej till. Inom vänsterblocket vill man gå ännu längre i införandet av blasfemilagar genom att klassa islamkritik som hets mot folkgrupp.