Sedan en tid tillbaka har ett ungdomsgäng härjat i centrala Svedala som bland annat ägnar sig åt stenkastning och trakasserier. Under sommaren har problemen ökat och till hösten lanserar kommunen en miljonsatsning på unga.

Ökad polisnärvaro och kameraövervakning är två åtgärder som kommunen hittills genomfört.

– Vi har en utveckling i Svedala som inte uppskattas, säger kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M) till Sydsvenskan.

Enligt Allansson Wester tar man nu krafttag bland annat via Rådet för trygghet och folkhälsa, ett samarbete mellan politikerna, polisen, skolan och socialtjänsten. Ytterligare ett par åtgärder är att även kommunens trygghetsvärdar ökat sin närvaro och att belysningen på flera mörka platser förbättrats.

Samtidigt tonar hon ned problemets omfattning.

– Det handlar om häng i centrum och ungdomar som är otrevliga, skräpar ner och beter sig illa. Ibland kanske värre saker, det vill jag inte sopa under mattan. Men det handlar inte om gängproblematik.

Utmaningar

I höst ska hon följa med en kommunpolis under ett arbetspass för att ”få en ännu bättre inblick i vilka utmaningar vi har i kommunen”.

Redan i våras hade kommunen beslutat om en satsning värd åtskilliga miljoner där 13 personer ska anställas för att jobba med unga som hamnat snett.