Ett stålbad i form av nedskärningar i den kommunala servicen kan vänta invånarna i Karlskoga. Kommunen riskerar gå back med så mycket som 30 miljoner kronor i år, och det är till stor del mottagandet av migranter som ställer till det. Det rapporterar statstelevisionen.

Karlskoga fick nyligen stor medial uppmärksamhet i samband med att ortens BB av besparingsskäl lades ned i ett hårt kritiserat beslut. Men nu ser den nedläggningen ut att bara vara början på en lång rad nedskärningar i vård, omsorg och andra kommunala tjänster för Karlskogaborna.

Får inte kostnadstäckning från Migrationsverket

Det är socialförvaltningens kostnader som har skenat och socialnämnden larmar nu i ett brev till kommunfullmäktige om ett underskott på hela 30 miljoner kronor. Bakom underskottet ligger bland annat höga kostnader för mottagandet av migranter, långt utöver vad man får kompensation för från Migrationsverket.

Sekundärt har mottagandet och en del andra förändringar i Karlskogas demografi medfört en ökad belastning på vård- och omsorgstjänster, med kraftigt ökade kostnader för kommunen som följd.

Överbelastningen har vidare lett till att kommunen inte kunnat fullgöra vissa vårdåtaganden som man enligt lag är skyldig till, vilket skapat merkostnader när betalningsansvaret för andra och dyrare lösningar som måst tillgripas hamnat på kommunkassan.

Kommunen har fått ett ökat antal funktionsnedsatta personer som behöver kostsamma omsorgsinsatser. Socialförvaltningens ärenden för familjer där barn far illa eller uppvisar dysfunktionella beteenden har också ökat.

Hoppas på räddningspaket från staten

Nu kommer baksmällan för kommunen när kostnaderna summeras. Hélen Willyams, som är förvaltningschef på socialförvaltningen i Karlskoga, hoppas på att Migrationsverket och staten ska kliva in och rädda de kommunala verksamheterna. I annat fall väntar drastiska nedskärningar.

Besparingar på 28 miljoner förbereds redan i den kommunala servicen. Samtidigt flaggas för att det inte kommer att räcka utan att det väntar ytterligare flera ”mycket ansträngda” år med stora budgetunderskott och nedskärningar.

Vädjar till Karlskogaborna om förståelse och solidariskt ansvar

Socialnämndens ordförande, Margareta Karlsson (M), hoppas nu på förståelse från Karlskogaborna för det hon beskriver som en bekymmersam situation och att de ska vilja ”ta ett gemensamt ansvar för att bistå oss”.

Det Karlsson söker stöd för är att nedskärningarna och besparingarna ska göras brett på andra områden i de kommunala tjänsterna så att socialförvaltningen slipper skära ned på ”de utsatta” grupperna och bära sina egna underskott.

Förtur till bostad för nyanlända och socialbidrag till illegala

Samhällsnytt har tidigare rapporterat om att Karlskoga är en av de kommuner som skapat tilldragningsfaktorer för migranter genom att erbjuda nyanlända förtur till bostad.

Karlskogas socialbudget har också ansträngts av att man är en av de kommuner i landet som betalar ut mest pengar i socialbidrag till illegala invandrare som saknar rätt att vistas i landet. Utbetalningarna har skett trots att det inte finns någon sådan skyldighet enligt lag.