Karolinska sjukhuset flyttade på grund av resursbrist fram en regelbunden undersökning av ett barn som haft cancer. Vid nästa undersökningstillfälle upptäckte läkarna att cancern hade spridit sig.

Hösten 2016 konstaterade läkarna att barnet var färdigbehandlat för cancersjukdomen. Därefter bokade man in regelbundna magnetröntgenundersökningar, men på grund av kapacitetsbrist fick barnet vänta, rapporterar SR.

LÄS ÄVEN: Cancersjuk kvinna avled när vårdcentral inte tog kvinnans symptom på allvar

När barnet till slut blev undersökt igen hade tillståndet försämrats kraftigt och barnet avled kort därefter. Sjukhuset har anmält händelsen enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

LÄS ÄVEN: Cancersjuk man som anlände med ambulans fick inte plats – skickades hem och dog av blodförgiftning