katalaner protesterar

Katalaner demonstrerar för rätten att få hålla en folkomröstning.

Utrikes

Katalansk folkomröstning ska stoppas med polisrazzior och ekonomiska beslag

Publicerad 9/21/2017
Annons

➤ SPANIEN VS KATALONIEN På tisdagen genomförde den spanska polisen en razzia mot landets största privata postföretag Unipost. Syftet var att beslagta valsedlar inför den utlysta folkomröstning om självständighet för provinsen Katalonien som den spanska centralregeringen förklarat olaglig. Centralregeringen försöker också frysa Kataloniens tillgångar för att hindra att folkomröstningen hålls.

Enligt uppgift ska polisen ha hittat ett stort antal kartonger med kuvert och röstsedlar avsedda att användas vid den katalanska folkomröstningen. Visst tumult uppstod när Polisrazzian omringades av pro-katalanska demonstranter som protesterade mot vad de ansåg var ett övergrepp mot demokratin.

Den spanska regeringens beslut att förklara folkomröstningen i Katalonien olaglig har fått stöd av landets författningsdomstol som upphävt den folkomröstningslag som det lokala katalanska parlamentet stiftat. Den politiska ledningen i Katalonien har deklarerat att man ändå avser att hålla folkomröstning som planerat den 1 oktober.

Vill dölja stödet för självständighet
Bedömare menar att razzior nu genomförs därför att den spanska regeringen vill hindra att folkomröstningen genomförs – att bara förklara den ogiltig räcker inte. Anledningen är att man befarar ett utslag liknande det i den folkomröstning i samma fråga som hölls för några år sedan. Där röstade 80 procent för katalansk självständighet. Ytterligare ett sådant resultat skulle stärka Kataloniens förhandlingsläge alldeles oavsett omröstningen är att betrakta som olaglig eller inte.

Försöker frysa Kataloniens tillgångar
Den spanska centralregeringen undersöker nu också om det domstolsvägen går att konfiskera den katalanska lokalregeringens pengar för att hindra att några offentliga medel används för att genomföra folkomröstningen. Katalonien har å sin sida gått till domstol för att stoppa ett sådant ekonomiskt övertagande.

LÄS MERSkrämselpropaganda ska få katalanerna att rösta nej till självständighet

Som Samhällsnytt tidigare rapporterat har den spanska centralregeringen genom finansminister Luis de Guindos även försökt påverka opinionen i Katalonien med vad många anser vara skrämselpropaganda. Självständighet kommer att leda till ekonomisk depression och massarbetslöshet hävdar de Guindos.

Spanien behöver Katalonien
Ekonomiska bedömare menar dock att förhåller sig precis tvärtom. Katalonien är den mest välmående delen av ett Spanien där det i andra delar råder just ekonomisk depression och massarbetslöshet.

Om Spanien förlorar den ekonomiska motorn Katalonien riskerar det övriga landet att hamna i en än svårare situation. Vid sidan om att man vill värna sin nationella och kulturella särart är ett vanlig argument för självständighet bland många katalaner att man anser att den spanska centralregeringen åderlåter provinsen på för mycket pengar för att hålla de mer dysfunktionella delarna av landet under armarna.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
644Demonstration mot svenskt WHO-medlemskap
Annons