Kristdemokraterna kräver att en corona-kommission tillsätts redan nu för att utvärdera regeringens agerande under den pågående epidemin. ”Beredskapen måste ständigt utvecklas. Vi får inte vara naiva igen”, skriver KD:s riksdagsledamot.

På torsdagen publicerades en debattartikel i Expressen författad av Kristdemokraternas riksdagsledamot Mikael Oscarsson. Han skriver att frågor som för tillfället delar landet är bland annat huruvida det var rätt av ansvariga att låta resenärer hemkomna från norra Italien att kliva rakt ut i arbetslivet. Vidare undrar många om regionerna har haft tillräcklig beredskap att hantera vad som nu sker.

LÄS ÄVEN: UPPGIFTER: Karolinska sjukhuset köper upp dykmasker – för vården av coronapatienter

Kristdemokraterna går som första riksdagsparti ut och flaggar för att det krävs en oberoende corona-kommission som granskar regeringens, regionernas och berörda myndigheters agerande under den pågående coronasmittans (COVID-19) framfart runt om i Sverige.

Oscarsson skriver att ansvariga i landet inte kan sitta och vänta på det vanliga upplägget att en kriskommission tillsätts i efterhand utan att den istället bör tillsättas redan nu för att ta tillvara på all information.

Oftast tillsätts en kriskommission i efterhand. Det får till följd att utredningen tvingas rekonstruera stora delar av händelseförloppet och att viktiga erfarenheter riskerar att gå förlorade på grund av bristande dokumentation.

Om vi i stället utser granskare omgående har vi långt bättre möjligheter att skapa förståelse för hur Sverige mött hotet från covid-19. I synnerhet som vi ännu bara tycks vara i inledningsfasen av corona-krisen.

KD: Vi får inte vara naiva igen

Därefter fortsätter Oscarsson med att tydliggöra att corona-kommissionen måste vara oberoende och bestå av relevant expertis från olika samhällssektorer. Vidare anser KD att det är av vikt att samtliga riksdagspartier har insyn i utredningsarbetet.

Man kan tycka att en utvärdering av förloppet kan vänta. Att vi måste prioritera de akuta behoven i dag, och att vi gott kan dröja med analyserna tills situationen blivit normal. Men det är bråttom. Relevanta erfarenheter för framtiden får inte försvinna – något som alltid är en överhängande risk om underlag inte samlas in samtidigt som verksamheten pågår. Beredskapen måste ständigt utvecklas. Vi får inte vara naiva igen, och tro att nästa kris väntar artigt i farstun medan vi gör klart utredningen av den förra.

LÄS ÄVEN: Vart går egentligen Riksbankens corona-krispaket på 500 miljarder?