➤ Tidigare har Sverigedemokraterna och Moderaterna gjort klart att de avser rösta emot förslaget. Nu sällar sig Kristdemokraterna och Liberalerna till kritikerna.

Regeringens förslag om en amnesti för de ”ensamkommande” företrädesvis afghaner som kom till Sverige före migrantkrisens kulmen 2015 stöter på motstånd.

– Vi kommer att säga nej till det här förslaget därför att det innebär att tusentals personer som har fått avslag på asylansökningar och saknar skyddsskäl ska stanna kvar i Sverige i alla fall, så länge de skriver in sig på gymnasiet. Och vi tycker inte att det är rimligt. Vi tycker att man måste fokusera på dem som har flyktingskäl i första hand, säger Fredrik Malm, Liberalernas migrationspolitiska talesperson, till SR.

KD och L vill istället se en tillbakagång till möjligheten att få asyl på grund av synnerligen och särskilt ömmande omständigheter.

Hur Centerpartiet och Vänsterpartiet kommer rösta är oklart – initialt var båda partierna positivt inställda till förslaget. Deras röster kommer att avgöra ifall förslaget går igenom eller inte.

I en diskussion med Jan Björklund (L) på Twitter på torsdagen gjorde Maria Ferm (MP) klart att inga prestationskrav ska ställas på de ”ensamkommande”.