Kristdemokraternas ledning har hamnat på konfliktkurs med distrikten och ungdomsförbundet i frågan om hur det hitresta tiggeriet ska stoppas. På distriktsnivå runtom i landet, där problematiken är påträngande närvarande i lokalsamhället, kräver man att partiet ska ställa sig bakom införandet av ett nationellt tiggeriförbud. Partistyrelsen ger dock distrikten kalla handen.

KD fick nyligen en svekdebatt på halsen efter att man – i motsats till det budskap man tidigare kommunicerat – beslöt stödja regeringens politik om att öppna gränserna för kraftigt ökad anhöriginvandring. Nu kan partiet vara på väg mot en ny svekdebatt och öppen intern konflikt när partitoppen säger nej till distriktens och ungdomsförbundets krav på att driva frågan om ett nationellt förbud mot det hitresta tiggeriet.

Det är inför Kristdemokraternas riksting i november som en lång rad partidistrikt kräver att få stöd från partiet centralt för ett nationellt tiggeriförbud. Men partistyrelsen säger nej och vältrar över frågan på kommunerna att lösa lokalt.

KD:s partisekreterare Peter Kullgren medger att det hitresta tiggeriet skapat akuta problem runtom i Sverige men är av uppfattningen att nationell lagstiftning är en för långsam lösning.

– Det här löser kommunerna snabbast och bäst. Lagstiftning tar tid och vi har akuta problem runt om i Sverige i dag, försvarar han sig in en kommentar till Sveriges Radio

Det framgår inte av Kullgrens uttalande hur det ena utesluter det andra. Det har samtidigt visat sig svårt på många håll att få igenom åtgärder mot det hitresta tiggeriet, bland annat på grund av hur de politiska majoriteterna ser ut och hur olika rättsinstanser tolkat kommunernas befogenheter beträffande ordningsstadgan.

På distriktsnivå menar man att problemen med det hitresta tiggeriet inte är en lokal fråga eftersom de förekommer över hela landet. Man pekar också på den effekt som förväntas uppstå när en kommun inför ett förbud och de hitresta tiggarna flyttar sig till en annan kommun och situationen för invånarna därmed förvärras där.

Lokalt är besvikelsen stor över beskedet att KD:s partistyrelse avvisar alla motioner om att driva frågan om ett nationellt tiggeriförbud på det sätt som Sverigedemokraterna länge gjort och nyligen även Moderaterna ställt sig bakom.

På rikstinget i november har distrikten en möjlighet att köra över partistyrelsen i frågan om de kan samla en majoritet bakom sig, något som bland annat Ungdomsförbundet ordförande Martin Hallander hoppas på. KDU har i likhet med distrikten drivit på i frågan om ett nationellt tiggeriförbud och är även han besviken över partistyrelsens avvisande ställningstagande.

I samma yttrande där man avvisar kraven från distrikten om ett nationellt tiggeriförbud kommunicerar partistyrelsen uppfattningen att problemen med det hitresta tiggeriet i grunden måste lösas i tiggarnas hemländer. Man förordar sanktioner mot de länder – främst Rumänien och Bulgarien – som inte tar ansvar för sina egna missanpassade medborgare, länder som fått mångmiljardbelopp i EU-pengar för det ändamålet