Samhällsnytt kan berätta att afghanledarens föreläsningturné genom Sverige fortsätter. Den senaste gången Fatima Khawari fick dela med sig av sina lärdomar med svenskarna från scen var den 25 april i Enskede bibliotek i Stockholm. Precis som innan finansierades uppträdandet med skattemedel. Utöver det vanliga arvodet utgick även ett omfattande säkerhetsarrangemang med två säkerhetsvakter på plats. ”Jag har inga kommentarer kring det”, svarar bibliotekets chef på våra frågor om valet av föreläsare.

Föreläsningen bokades i samarbete med föreningen Enskededalen som formellt stod även för arvodet till Khawari. Föreningen får dock i sin tur skattefinansiering från stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör.

I annonsen på bibliotekets sida på Facebook kunde man läsa att afghanledaren visade ”att det går att trotsa konventioner”. Det hävdades även att Khawari ”bemötte nazistattacker med kärlek” samt ”kom att bli en röst i storpolitikens centrum”.

Samtidigt i kulisserna pågick omfattande arbete för att förbereda storbesöket. Enligt en mejlkonversation som Samhällsnytt har tagit del av föreslogs en närvaro av vakter redan i ett tidigt skede av planeringen. Bibliotekets chef Karin Axelsson skrev så här i frågan:

”Kul att Fatemeh kommer till Enskede. Hon var hos oss i Farsta i höstas och det blev ett starkt och fint samtal. Det troliga är att det kommer att behövas vakt och vi hoppas att det går att ordna.”

När Samhällsnytt når henne på telefon bekräftar hon att det blev hela två vakter som bekostades av biblioteket ”centralt”. Vi har ställt frågan varför det skulle behövas säkerhetsvakter för Khawari.

– När vi på biblioteket anordnar program, så är en viktig utgångspunkt att programmet ska kännas tryggt och säkert för publiken, personalen och de medverkande på scenen. När vi har program med innehåll som väcker starka känslor eller starka åsikter, så gör vi ofta bedömningen att ha en vakt på plats, för att bidra till trygghet och lugn. Detta var bakgrunden även vid det här programmet.

Av vilken anledning har ni valt en så hatad och polariserande föreläsare att det behövdes två säkerhetsvakter för att garantera säkerheten?

– Det har jag inga kommentarer kring!

Trots att besöket marknadsfördes även i lokaltidningen blev det en blygsam uppslutning på föreläsningen – bara ett ”trettiotal” personer närvarade, enligt bibliotekschefen. På bilder som biblioteket publicerade efter evenemanget syns dock bara sex åskådare. Efter föreläsningen bokades en taxi åt Khawari trots att det tar drygt 10 minuter till henne från Enskede bibliotek med tunnelbana.

I tidningsannonsen stod att Khawari är 17 år gammal trots att hon enligt svensk folkbokföring ska vara minst 19 år gammal. Denna omständighet uppmärksammades bland annat av debattören Erik van der Heeg på Facebook:

Just frågan om Khawaris ålder reser många frågetecken bland bedömare. För 1,5 sedan intervjuade Samhällsnytt afghanledaren och ställde bland annat frågor om när hon är född enligt afghansk tideräkning – en standardfråga vid Migrationsverkets utredningar om identitet. Så här svarade hon på våra frågor då:

– Eh… Det är… 1379 tror jag…

1379?

– Jag glömde bort det faktiskt… Jag började tänka på 2000… i europeiska kalendern alltså..

Hur kan man glömma bort sin födelsedag?

– Det har jag gjort… Jag kan glömma bort vad jag vill!

I sociala medier uttryckte många tvivel på att Khawari verkligen var 17 år gammal när hon kom till Sverige. Bakgrunden till detta är att hon kom på anknytning till sin äldre bror som fått uppehållstillstånd som ensamkommande flyktingbarn. Kort därefter ansökte hans familj från Iran om uppehållstillstånd på familjeanknytning till honom. För att omfattas av reglerna om familjeanknytning måste man vara barn – alltså under 18 år gammal. Av Migrationsverkets handlingar om Khawari framgår inte att hennes identitet och ålder är styrkta med hjälp av pass eller någon annan officiellt utfärdad handling.

Här kan man ta del av en mejlkonversation mellan biblioteket och föreningen Enskededalen inför Khawaris besök: Korrespondens

LÄS ÄVEN: Afghanledaren minns inte sitt födelsedatum: ”Jag kan glömma bort vad jag vill”