Kommunistregimen i Kina har genom ett av sina bulvanföretag gjort aggressiva uppköp av svensk vindkraft. Man är idag storägare med en femtedel av all vindkraft i Sverige i sin portfölj. Svenska säkerhetsintressen hotas enligt FOI när en utländsk diktatur tar kontroll över energiförsörjningen. Från Sverigedemokraterna riktas samtidigt skarp kritik mot andra delar av omställningen till vindkraft som slukar mångmiljardbelopp av skattebetalarnas pengar.

De fientliga uppköpen av svensk vindkraft från diktaturen i Kina via dess globalt aktiva bulvanföretag fortsätter och har enligt analytiker på Försvarets forskningsinstitut (FOI) ”en direkt koppling till Kinas nationella säkerhetsintressen, kärnintressen”. Samtidigt har Sverige kontroll över en ännu mindre del av den växande vindkraftsparken, då flertalet ägare är utländska.

Skattesubventioner i Sverige lockar

Något som lockar de utländska aktörerna är den svenska energipolitiken där den egentligen olönsamma vindkraften kraftigt subventioneras med skattepengar. Kostnaderna tas således av svenska folket medan vinsterna går till utländska företag och kommunistregimen i Kina.

Kina har genom statskontrollerade China General Nuclear Power Corporation (CGN) systematiskt tagit kontroll över allt större andelar av den svenska vindkraften. Av de 90 miljarder kronor som investerats i omställningen de senaste fem åren är det kinesiska bolaget inblandat i en femtedel.

Storägandet ger Kina politiska påtryckningsmedel

Oscar Almén är analytiker på FOI och säger i en kommentar till Sveriges Radio att man måste räkna med att Kina kommer att använda sin växande ägarandel i svensk energiförsörjning som påtryckningsmedel. Det är inte bara i Sverige som kommunistregimen tar över andelar av energimarknaden i syfte att flytta fram sina politiska positioner.

I Sverige har den kinesiska staten nu kontroll, helt eller devis, över totalt 321 vindkraftverk. Inget tyder på att man avser att bromsa in sina uppköp.

Trump har satt ned foten

I USA har president Donald Trump för att skydda landets säkerhetsintressen satt stopp för den kinesiska diktaturens aggressiva framfart på energimarknaden, men i Sverige tillåts den fortsätta med den rödgröna regeringens och dess stödpartiers goda minne.

Bulvanföretaget CGN återfinns sedan några år tillbaka på USA:s svarta lista över företag som amerikanska bolag eller amerikanska staten inte tillåts göra affärer med. På den listan återfinns bland annat också ett annat kinesiskt bulvanföretag, telekomjätten Huawei, som misstänks för att bygga in omfattande funktioner för spionage i sina produkter.

Svenska regeringen: ”ser inga problem”

Den svenska regeringen har även här viftat bort riskerna. Digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) ”ser inga problem” med att på bred front släppa in Huawei i den svenska telekominfrastrukturen.

Vi lägger ned fungerande kärnkraftverk, använder sedan enorma summor av skattebetalarnas pengar på att…

Posted by Mattias Hans Karlsson on Thursday, June 18, 2020

Sverigedemokraterna kritiska

Den kinesiska diktaturregimens maktövertagande över den svenska energimarknaden kritiseras av Sverigedemokraterna. Partiet riktar samtidigt en mer allmän kritik mot den förda energipolitiken med så kallad ”grön omställning”.

SD pekar på de många miljarder det politiserade projekt kostar skattebetalarna när fungerande kärnkraft läggs ned, samtidigt som tryggheten i elförsörjningen hotas när den ersätts med ineffektiv vindkraft. Det har även visat sig att det negativa miljöavtrycket ofta är högre för utbyggnad och drift av vindkraftverk än för att behålla och driva vidare de utsläppsfria kärnkraftverken.

authorimage