Det avslöjas nu att Malmö stad upplåter sina lokaler åt ett parallellt rättsväsende. Det är så kallade romani kris – eller romska rättegångar. I dessa rättegångar framkommer det även att två kommunanställda inkluderingsarbetare – arbetar som domare för att avgöra rättstvister utan att myndigheter får veta. Männen avvisar ordet ”domare” och kallar sig istället ”fredsmäklare”.

Det är Kvällsposten som har publicerat en artikelserie om ett parallellt rättsystem i Malmö. Romani kris hanterar brott och konflikter emellan romer och har sedan länge varit en del av romsk kultur. Domstolen arbetar inte efter någon lagbok utan förlitar sig på äldre män. Kvinnor får aldrig medverka i rättsprocessen.

I ett av fallen ska en romsk man ha ställts inför rätta misstänkt för att ha våldtagit sin 13-åriga styvdotter och då har frikänts i romsk domstol. När polisen senare fick kännedom om det misstänkta brottet greps mannen och begärdes senare häktat för grov våldtäkt mot barn. En av domarna som deltog i den romska rättegången rörande våldtäkten är Stefan Wydow.

Stefan är anställd av Malmö stad och förste vice ordförande i Malmö stads råd för romer som arbetar nära kommunstyrelsen. Han är besvärad över att media kallar honom för domare när han istället ser sig som ”försoningsman” eller ”fredsmäklare”.

– Romerna har varit tvungna att skapa den här modellen eftersom vi i så många år varit utstötta av samhället och myndigheterna. Vi var tvungna att hitta ett eget system för vad som är rätt och fel och vad man får göra och inte får göra, säger Stefan till Kvällsposten.

Stefan Wydow. Foto: Faksimil Facebook

Regeringens expert är domare

Stefans bror Marian är även han anställd av Malmö stad. Marian är sekreterare hos Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) som arbetar som en länk för att öka romsk delaktighet i det svenska samhället.

Han har även arbetat för regeringens räkning för att ta fram en vitbok om övergrepp mot romer i Sverige. Vidare sitter han även i regeringskansliets referensgrupp för romsk inkludering som ska säkerställa att romer ges delaktighet och inflytande.

Även Marian vill inte kalla sig domare och hänvisar till att det inte finns någon romsk lagbok.

– Jag väljer inte att kalla det för straff, man hittar olika lösningar i form av att man har nån form av försoning eller förlikning kan man säga, förklarar Marian för Kvällsposten.

Marian Wydow. Foto: Malmö stad

LÄS ÄVEN: Polisen skrev ”finsk zigenare” och ”pedofil” i spaningsregister – tillrättavisas