Trots kritiken har Myndigheten för press, radio och tv, MPRT, beslutat att göra verklighet av förslaget att införa nya föreskrifter för mediestöd. Bland dessa ingår att medier som sprider ”desinformation” inte ska anses ha ett redaktionellt innehåll av hög kvalitet och därmed inte få stöd.

I arbetet med de nya föreskrifterna skickade MPRT först ut ett förslag för remiss där man skrev att mediestödet ska gå till medier som präglas av ”ansvarstagande nyhetsförmedling”.

LÄS ÄVEN: Staten förklarar krig mot alternativmedia

”Med redaktionellt innehåll av hög kvalitet avses att mediet regelmässigt präglas av ansvarstagande nyhetsförmedling. Med ansvarstagande nyhetsförmedling avses bland annat att nyhetsmediet inte bidrar till att sprida felaktig eller manipulerad information, inte uppmanar till brott och avstår från publiceringar som vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap”, stod i förslaget.

Efter kritik från remissinstansen Tidningsutgivarna, TU, som ansåg det vara orimligt att ett myndighetsbeslut som inte kan överklagas ska kunna fastslå vad som är vilseledande eller felaktig information, ändrades formuleringen något.

”Nyhetsmedier som uppmanar till brott, sprider desinformation eller vilseleder kring vetenskap ska inte anses ha ett redaktionellt innehåll av hög kvalitet. En bedömning ska göras av mediets samlade redaktionella innehåll”, står i de nya föreskrifterna.

– Vi har tagit fram de här nya föreskrifterna på grund av de ändringar som gjordes i mediestödsförordningen 2020. Samtidigt har vi förtydligat vissa krav och begrepp såsom ”redaktionellt innehåll av hög kvalitet” eftersom det är viktigt för oss att ge en bra vägledning och öka förutsägbarheten för de sökande, säger Charlotte Ingvar Nilsson, generaldirektör.

Reglerna kring självständig redaktion och beräkning av kvantitativa krav för nyetablerade medier förtydligas också.

LÄS ÄVEN: SD kräver svar från regeringen om politiskt villkorat mediestöd

Trots ändringen är TU fortsatt kritiska mot de nya föreskrifterna som träder i kraft den 15 april 2021. ”Det är svårt för en myndighet att avgöra vad som är ’desinformation’ och/eller ’vilseleder kring vetenskap’”, skriver TU:s vd Thomas Matsson i ett sms till Kulturnyheterna.