På torsdagen meddelades att EU-parlamentet och medlemsländerna efter utdragna förhandlingar kommit överens om att införa digitala så kallade vaccinpass för att möjliggöra resande igen.

Ambitionen är att certifikatet, som gäller under tolv månader, ska träda i kraft från och med den 1 juli och innebär att EU-medborgare ska kunna visa upp digitalt eller på papper att de vaccinerats, testat sig eller nyligen varit sjuka.

”Det här är ett viktigt steg mot att återstarta den fria rörligheten på ett så säkert sätt som möjligt”, säger EU:s hälsokommissionär Stella Kyriakides i ett uttalande på Twitter.

Även från svenskt håll jublas det.

”Det är mycket glädjande att en överenskommelse har nåtts om de digitala covidintygen. De här intygen kommer att underlätta resor till många europeiska länder och det är naturligtvis väldigt positivt”, skriver EU-minister Hans Dahlgren (S).

– Det ger ökad möjlighet att resa i sommar och återstarta våra ekonomier. Och att vi tar ett steg mot det mer normala, säger Tomas Tobé (M).

Restriktioner

Enligt Tobé har det varit tuffa förhandlingar kring huruvida medlemsstaterna ska tillåtas införa restriktioner för de som reser med intygen, vilket de har rätt att göra. Man ska ha lovat att inte göra det om inte smittläget motiverar det och det sätts ”lite hopp till att medlemsstaterna ska hantera det här på rätt sätt”.

”Europeiska medborgare ser fram emot att resa igen och dagens överenskommelse innebär att de kommer att kunna göra det på ett säkert sätt väldigt snart. EU:s digitala covid-certificat är gratis, säkert och tillgängligt för alla”, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i ett pressmeddelande.