På en pressträff på måndagen meddelade Trollhättans rödgröna styre att man kommer att stänga skolor för att i stället bussa eleverna till andra ställen, detta för att bryta segregationen och få vad man menar är en bättre blandning av eleverna.

Skolorna som berörs är Frälsegårdsskolan och delar av Kronan – två skolor som beskrivs som kraftigt segregerade där andelen elever med invandrarbakgrund är hög.

I förslaget vill man ta ca 300 elever från skolorna i fråga och bussa dessa till fem andra skolor i staden, bland annat Strömslundskolan och Lyrfågelskolan.

Det definitiva beslutet tas på tisdagen i utbildningsnämnden.

Föräldrar protesterar

Förslaget har gett upphov till en intensiv debatt där föräldrar till elever på skolorna med bättre resultat uttryckt oro för att deras barns skolgång nu kommer att försämras och namninsamlingar har startats för att försöka stoppa nedläggningarna.

LÄS ÄVEN: Kommun vill lägga ned skolor och bussa elever föra att bryta segregationen

Sofia Andersson Dharsani (S), ordförande i utbildningsnämnden, säger att de räknar med att beslutet kommer leda till reaktioner, men tror att det kommer lägga sig.

– Vi tror att oron kommer lägga sig när allt är klart och föräldrarna märker att barnen är glada när de går till skolan, säger hon till Ttela.