Samhällsnytt gjorde ett nedslag vid klimatdemonstrationen i Göteborg den 29 november. Där träffade vi bland annat en forskare som tror att en miljard människor kan komma att dö inom 10 år och en annan deltagare som tror ordagrant på Greta.

Se inslaget nedan!

https://vimeo.com/376758050