Strömstads kommunfullmäktige har beslutat att ordet tjänsteman ska ersättas med tjänsteperson i alla kommunens dokument.

Förslaget som kommunen röstat igenom kommer från Feministiskt Initiativ och ska träda i kraft inom ett år. Marielle Alvdal (FI) ser det som en stor seger för jämställdheten.

– Vi tycker att kommunens dokument bör vara könsneutrala, säger Alvdal till statsradion.

Hon menar att även ”vederbörande” är bättre än ”han” då det inte är exkluderande mot kvinnor eller personer med annan könsidentitet.

Ytterligare en konsekvens blir att pronomenet hen ska användas och alla medborgarformulär ska bli ”transinkluderande”.

Positiv förändring i samhället

Alvdal hänvisar till riksdagen där man bytt från riksdagsman till riksdagsledamot. Hon påpekar samtidigt att Strömstads kommun aldrig haft en kvinnlig ordförande och att ”tjänsteman” bara låter neutralt för att män är normen i samhället.

– Nu hörs också ”hen” överallt, det har haft en normerande effekt precis så som man kanske hoppades på runt 2012 då debatten drog igång på allvar. Jag tror på riktigt att det här kommer att förändra hur människor pratar och det är så viktigt eftersom studier visat hur ett inkluderande språkbruk kan bidra till positiv förändring i samhället, säger Marielle Alvdal till DN.

Ville mäta talartid

I en debattartikel i Strömstads Tidning 2019 hävdade Alvdal att kvinnor inte talar i samma utsträckning som män är ett demokrati­problem. Det påstods även att ifall unga kvinnor väljer att inte tala är det för att man inte lyckats skapa ”en trygg miljö”.

Att få nickningar och medhåll; att bli omnämnd vid namn av andra och att lyftas fram som positivt omdöme får en person att växa. Om alla känner sig bekväma med att tala så framkommer synpunkter som annars aldrig hade hörts.

För att komma tillrätta med dessa påstådda problem ville partiet införa strukturerad talartid och att talartiden för män respektive kvinnor mäts efter varje kommunfullmäktigemöte och redovisas i början av nästföljande möte.