Om behov finns och migranten har rätt kvalifikationer kommer Halmstads kommun framöver att frångå sina vanliga anställningsrutiner, detta för att undvika att de utvisas efter avslutad provanställning. De nya rutinerna får stöd både från M och KD – bara SD är kritiska.

Den nya rutinen träder i kraft den 1 oktober och har antagits av personal- och ledningsutskottet, rapporterar Hallandsposten. Den kommer gälla både kommunala bolag och förvaltningar

Som gymnasielagen är utformad för de tusentals afghaner som saknar asylskäl har man efter avslutad utbildning max sex månader på sig att visa upp ett intyg på att man skaffat en anställning på minst två, i annat fall ska man utvisas.

Kristdemokraten Ella Kardemark är ordförande i utskottet.

– Vi står i ett läge där vi har tre personer som snart är färdiga undersköterskor, som har lärt sig svenska men som omfattas av den här lagen. Det räcker inte med en provanställning för att de ska få stanna, utan det krävs en varaktig anställning.

Hon anser det också vara en fråga om att bidra i integrationsarbetet.

”Ingen gräddfil”

Enligt förhandlingschef Leif Johansson gör rutinen det möjligt att erbjuda en tillsvidareanställning utan att den föregås av en provanställning på sex månader, men han försäkrar samtidigt att det ”är absolut ingen gräddfil” då man ställer krav på att personerna ska ha rätt utbildning, rätt kompetens samt vara personligt lämpade.

I rutinen står att i de fall det finns personer med företrädesrätt ska arbetsgivaren förhandla med facket. Men detta ska inte tolkas som att kommunen planerar kringgå Las, påstår man. Från fackets sida säger man att man kommer begära att även de med företrädesrätt ska anställas. Men i just det här fallet ska det inte finnas några undersköterskor med företrädesrätt.

Även från Moderaterna är man positiv. Ann-Charlott Mankell (M), hemvårdsnämndens ordförande, tycker att den nya rutinen är ”jättebra”.

SD-kritik

Andréa Skoglund (SD), ledamot i utskottet, är kritisk.

– Vi har tagit in och gett den här gruppen tillfälligt uppehållstillstånd på grund av studier, inte på grund av skyddsskäl. Kraven för att de ska få stanna är tydliga och nu väljer vi att frångå dem. Vi ger alltså fördelar till en liten grupp och det tycker jag blir orättvist mot andra som kämpat länge för att få komma in på arbetsmarknaden.

– Att inkludera innebär inte att särskilja en speciell grupp. Det blir orättvist mot andra som kommer hit och orättvist mot arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden.