Efter att rektorer på Lindesbergs förskolor larmat om bristande språkkompetens bland personalen, inför kommunen nu ett språktest bestående av två muntliga delar och en skriftlig del.

2019 inrättades den nya befattningen ”förskoleassistent” inom kommunens förskolor, detta för att man ville tydliggöra uppdraget för personal på förskolan utan någon utbildning. Sedan dess har flera rektorer larmat om bristande språkkompetens.

LÄS ÄVEN: Kommun inför språktest för förskolepersonal

– Vissa pedagoger förstår inte vad som sägs, säger verksamhetschefen Kristina Öhrn och konstaterar att det finns ett behov att se över hur väl man kan det svenska språket.

”Vill inte döma någon”

statstelevisionens fråga ifall det bara är personer med ”annan etnisk bakgrund” som ska testas, svarar Öhrn att det är rektorerna som bedömer vilka som ska testas och att man börjar med tillsvidareanställd personal, något som dock kan ändras sen.

LÄS ÄVEN: Språktester införs inom Göteborgs äldreomsorg

Hon försäkrar samtidigt att man ”strävar inte efter att döma någon utan vi vill höja kompetensen för våra barn i slutändan”.

Testat har utformats av kommunen och kartläggningen ska pågå hela hösten. Personal som inte klarar testet kan enligt Thomas Lindberg, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen, bli omplacerad.

LÄS ÄVEN: Förslag var ’främlingsfientligt’ – nu del av regeringens politik