För att säkerställa en god kvalitet inom äldreomsorgen vill Salems kommun införa språktest för anställda.

I grannkommunen Botkyrka har man redan infört språktester i äldreomsorgen och efter att Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, i flera rapporter konstaterat att personal inom äldreomsorgen saknar tillräcklig kunskap i svenska vill man nu göra något åt problematiken.

Vid socialnämndens sammanträde innan jul presenterades utredningen om språktester för Salems vård- och omsorgspersonal. ”Inom äldreomsorgen kan det i värsta fall leda till hälsorisker för omsorgstagare”, konstaterar man bland annat.

Förvaltningen föreslår tre möjliga lösningar med inspiration från andra kommuner med liknande problem.

LÄS ÄVEN: Kommun inför språktest för förskolepersonal

Alternativ ett är hämtat från Botkyrka där man har egna språktester kopplade till verksamheten som tillhandahålls genom ett externt företag. Under första kvartalet i år ska man testa denna lösning.

Alternativ två kommer från Lindesbergs kommun där medarbetaren ombeds tolka olika dokument som används i arbetet.

I alternativ tre upphandlar kommunen en extern leverantör som tillhandahåller både prov och tekniska lösningar. Frågorna skulle bestå av skrifter från Socialstyrelsen och dylikt.

LÄS ÄVEN: Förslag var ’främlingsfientligt’ – nu del av regeringens politik

Testerna gäller framför allt för nyanställda men kan även komma att omfatta redan anställda. Exakt hur och vilken lösning man går vidare med ska förvaltningen utreda.