1988 köpte Nybro kommun tre fastigheter för 1 025 000 kronor – i dagens penningvärde värt nästan det dubbla. I december 2018 beslutade man att sälja dessa för 83 000 kronor. Köparen är Islamiska kulturföreningen som vill bygga en ”föreningslokal” på marken.

Det är Thoralf Alfsson som tittat närmare på Nybro kommuns förfarande. Då kommunstyrelsen i december i fjol beslutade om att sälja fastigheterna skedde det enhälligt och inte ens Sverigedemokraterna yrkade på avslag.

LÄS MER: Islamistkopplad förening beviljas jättemoské i Småland

På marken avser Islamiska kulturföreningen bygga en 600 kvadratmeter stor byggnad. Föreningen har tidigare försäkrat kommunstyrelsen att det inte rör sig om en moské ”utan om en lokal där föreningen kan arbeta med ungdomar samt jobba mot drogproblematik”.

Bönelokal
Då man granskar bygglovet och planlösningen närmare framgår dock att lokalerna avses utformas som en moské med en bönelokal på drygt 300 kvadratmeter och klassrum där barn förmodligen kommer att undervisas i Koranen.

Enligt Alfsson ska Islamiska kulturföreningen i Nybro ”med stor sannolikhet” ha kopplingar till den sunnimuslimska rörelsen Muslimska brödraskapet som i sin tur har nära band med wahhabism i Saudiarabien, och enligt uppgifter ska Nybro kommun tidigare ha uppgett att det skulle bli ett parkområde på marken.

Religionsfrihet
I ett mejl till Alfsson från kommunstyrelsens ordförande Christina Davidson (C) skriver hon bland annat att man ”förutsätter att föreningen precis som alla andra föreningar bedriver sin verksamhet inom lagens ram” och ”om föreningen genomför sina fredagsböner i lokalen så är det helt inom lagens ram då det råder religionsfrihet i vårt land”.

Även kommunstyrelsens vice ordförande Mikael Svanström (S) hänvisar till religionsfriheten.