Styret i Huddinge har beslutat att lägga ned den kommunala hemtjänsten. Anledningen ska vara att denna gått back med 150 miljoner de senaste fem åren. Nu kommer hemtjänsten i stället att drivas helt i privat regi.

Att hemtjänsten skulle läggas ned har stått klart sedan i mitten av november. Men det var först på torsdagskvällen som beslutet klubbades igenom efter ett två och en halv timmes långt extrainsatt möte i vård- och omsorgsnämnden.

Man hänvisar nedläggningen till de stora ekonomiska förlusterna som man menar inte kommer vara möjliga att vända.

Förslaget har orsakat kritik bland anställda som samlat in mer än 4 000 namnunderskrifter. De flesta av de drygt 150 anställda kommer nu att förlora jobbet.

Nämndens ordförande avgjorde

Beslutet gick igenom med minsta möjliga marginal. Koalitionen med sex röster röstade för och oppositionen, med Sverigedemokraterna, röstade mot med sex röster vilket gav ordföranden utslagsrösten.

– Det känns bra att beslutet är fattat, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i vård och omsorgsnämnden, till Mitt i Huddinge.

Oppositionen yrkade på att förslaget skulle avgöras av fullmäktige, där SD:s vågmästarroll hade kunnat stoppa det. Men det avslogs.

Av de 1 303 personer som har hemtjänst i Huddinge har en majoritet, 751 stycken, kommunal sådan.