Haninge är en av de kommuner som tar emot flest migranter, men även där uppförandet av modulhusen tar längst tid på grund av överklaganden.

I Jordbro i Haninge kommun har man för avsikt att bygga modulhus med lite drygt 100 platser för migranter, rapporterar Mitt i.

Detta gillade inte ett flertal grannar som skickade in överklaganden – totalt nio stycken – till kommunen, där man dock missade att registrera dessa vilket ledde till att de avvisas.

Officiellt hette det att överklagandena kommit in för sent när det i själva verket var kommunen som slarvat, vilket uppdagades i samband med att bygglovet för Haninges andra modulbostadsprojekt nu prövas.

De tillfälliga byggloven gäller i tio år. Därefter kan de förlängas med ytterligare fem år innan de måste flyttas.

När kommunen uppmärksammats på att de slarvat fick grannarna tre veckor till på sig att överklaga till länsstyrelsen.

För tillfället prövas bygglovet i mark- och miljödomstolen. Trots att något beslut inte är taget, och det är oklart när detta kan tänkas komma, började byggherren för några veckor sen att fälla träd och schakta jordmassor.