I Järfälla kommuns nya livsmedelsavtal har man valt att prioritera djurskyddet vilket gör att halalkött inte lever upp till kraven. De muslimska eleverna får nu välja andra alternativ som vegetariskt.

Kommunens nya livsmedelsavtal trädde i kraft i juli vilket även påverkar skolmaten. Beslutet är en del av kommunens inköps- och upphandlingsstrategi som ska ”bidra till ett socialt, etiskt och ekologiskt hållbart och kretsloppsanpassat samhälle”.

– Vi går på djurskyddslinjen, precis som många andra kommuner valt att göra, säger Christina Rapp Lundahl, kommundirektör i Järfälla.

Inga av de leverantörer av halalprodukter som deltagit i upphandlingen uppfyllde kraven enligt djurskyddslagstiftningen. Muslimska elever som tidigare erbjudits halal får framöver helt enkelt äta annat, säger Rapp Lundahl.

På frågan om det finns halalslaktat kött i Sverige som uppfyller kraven på djurskydd svarar Rapp Lundahl inte vad hon känner till.

Religiös slakt
Djur ska skyddas från onödigt lidande. Därför ska djur alltid bedövas före slakt i Sverige. Djurskyddslagens bestämmelser om att djur ska vara bedövade innan avblodning och att andra åtgärder vid slakten inte får vidtas innan djuret är dött, innebär en konflikt för vissa religiösa slaktmetoder såsom traditionell slakt av obedövade djur.