Nyligen beslöt Sigtuna kommun att man skulle språktesta all personal som jobbar med äldre. Nu har man kommit fram till proven som undersöker läs- och språkförståelse.

För att slippa ”peka ut en särskild grupp” som utsätts för kontroller omfattas all personal, oavsett språklig bakgrund, av kravet.

– Det fanns dem bland de anställa som hade frågor. Vilka skulle göra testet och vad skulle hända med resultatet? Då kändes det självklart för oss – alla gör testet, ända upp till förvaltningschefen, säger Kristina Langhammer, enhetschef inom äldreomsorgen, till statstelevisionen.

LÄS ÄVEN: Kommun inför språktest för förskolepersonal

Bakgrunden till att testerna införts är att Sigtuna kommun vill försäkra sig om att alla anställda kan förstå de äldre, och vice versa.

– Vi gör detta för att öka kvaliteten och tryggheten för de äldre på våra boenden. Vi vill minska de risker och missförstånd som kan uppstå när språket är ett hinder. Men vi gör det också för att kunna stötta den personal som inte har tillräckliga språkkunskaper att få nödvändiga kompetenshöjande insatser i det svenska språket, säger Kerstin Eriksson (KD), ordförande äldre- och omsorgsnämnden.  

De som bedöms behöva hjälp med att bli bättre på svenska i tal eller skrift kommer att få en individuell studieplan och möjlighet att studera på arbetstid.