Då skolsegregationen trots åtgärder fortsätter att öka i Trollhättan föreslås i en ny utredning att högstadieskolor läggs ned för att i stället bussa elever och blanda dem. Hela skolorganisationen ska nu ses över.

För att göra detta möjligt vill man riva upp nuvarande bestämmelser om närhetsprincipen och det fria skolvalet.

I utredningen konstateras att skolor i så kallade utsatta områden har lägre kunskapsresultat, låg andel behöriga lärare, hög andel nyanlända elever och föräldrar som i större utsträckning saknar akademisk bakgrund och lever på försörjningsstöd. Dessa elever vill man nu i stället bussa till bättre skolor för att få till ”en blandad skolform där elever av olika sociala bakgrunder möts”.

På tisdag i nästa vecka ska utredningen avhandlas i utbildningsnämnden i Trollhättan. I dagsläget vill politikerna inte avslöja några fler detaljer.

– Vi kommer kommentera först när vi har fattat beslut om det här. Det får ni respektera, säger utbildningsnämndens vice ordförande Fahimeh Nordborg (V).