Den styrande koalitionen på Lidingö bestående av M, KD, L och Lidingöpartiet har i kommunstyrelsens arbetsutskott lagt fram ett förslag om att höja sina egna arvoden. Man motiverar höjningen med att man ”vill undvika dåliga beslut”.

I dagsläget har kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) 88 400 kronor i månadslön. Med höjningen skulle den istället bli 108 800 kronor – 80 procent av ett statsrådsarvode. De övriga två heltidsanställda kommunalrådens arvoden ska upp till 60 procent, vilket innebär en höjning från 66 300 till 81 600 kronor.

– Det vi har gjort nu är en översyn av alla arvoden. Vi tycker det är rimligt att alla med tunga uppdrag i majoritet och i opposition har rimliga förutsättningar att göra ett bra arbete. Vi vill undvika att beslut måste rivas upp på grund av dåliga underlag, genom att kunna ställa högre krav, säger kommunalrådet Carl-Johan Schiller (KD).

– Poängen är att vi vill undvika dåliga beslut. Med bättre beslut blir det också billigare och på så sätt kan vi värna skattebetalarnas pengar.

För det blivande oppositionsrådet blir det enligt förslaget istället en sänkning med ca 2 000 kronor, vilket man motiverar med att denna post inte har något ordförandeskap i en nämnd och arbetar heller inte heltid med politiken.

Förslaget ska klubbas igenom på kommunfullmäktiges möte i december.