En kommunchef i Eksjö avslöjas ha fattat beslut att asfaltera om en infartsväg till den golfklubb där han själv roar sig med att spela och även tjänstgör som styrelsledamot. Detta trots att vägen inte var i akut behov av att asfalteras om – notan för den lyxiga uppgraderingen av vägen går på över en halv miljon kronor och landar hos skattebetalarna. Samtidigt sparar kommunen på äldreomsorgen.

Bakom beslutet står 35-årige Mikael Wärnbring som är samhällsbyggnadschef i Eksjö kommun. Han fattade beslutet i december förra året trots att Trafikverket föreslagit andra och mer prisvärda lösningar rörande mindre lagningar.

LÄS ÄVEN: S-pamp fick bjudresa efter räntefritt miljonlån – avgår

Men trots att Trafikverket ansåg att det inte fanns skäl att asfaltera om vägen skulle Wärnbring, som även är styrelseledamot i Eksjö golfklubb, fatta beslut att asfaltera om hela den 1,2 kilometer långa infartsvägen från riksväg 40. Kostnaden för arbetet landade på 572 000 kronor för kommunens skattebetalare.

Erkänner att vägen inte behövde asfalteras om

Wärnbring medger själv att vägen inte var i behov av att asfalteras om men han såg ”goda möjligheter att genomföra arbetet” eftersom det fanns asfaltsläggare i området. Att Wärnbring även sitter i styrelsen för golfklubben ser han däremot inte som ett problem.

– Jag sitter med i Eksjö golfklubbs styrelse på frivillig basis utan arvode. Som boende i Eksjö måste man kunna få vara engagerad i föreningar och samtidigt vara en högt uppsatt tjänsteman. I det här fallet såg jag beslutet om asfaltering mer som en verkställighet, en åtgärd som vilken som helst, säger Mikael Wärnbring till Smålands-Tidningen (2021-05-03).

Medlemmar med låga sportbilar besvärade

Det framgår av ett uttalande från Unni Ekenberg som är chef för Eksjö golfklubb att flera medlemmar med låga sportbilar har varit besvärade över vägens skick.

Kommundirektörens försvar: ”Vanligt i en liten kommun”

Lokaltidningen frågar kommundirektören Tord du Rietz hur han ser på den kritik som ofta framförs rörande kommunala vägar – att dessa är undermåliga och att det sällan finns pengar att laga dessa. du Rietz framför att han känner sig besvärad av reporterns fråga och menar att man ”måste ta saker i en viss ordning”.

När det gäller en misstänkt jävsituation ser du Rietz ingen sådan. Detta eftersom att det ofta förekommer att man i mindre kommuner har olika styrelseuppdrag. Vidare påstår du Rietz att golfklubben inte är vinstdrivande ”på något sätt”.

Kommunrevisionen kände inte till

När lokaltidningen når Stig Andersson (S) som är ordförande i kommunrevisionen har han ingen kännedom om Wärnbrings inblanding men medger att det kan röra sig om en jävsituation. Andersson ska nu lyfta frågan om att möjligen utreda händelsen.

Sparar på äldreomsorgen

Så sent i mars ifjol aviserade Eksjö kommun besparingar i äldreomsorgen. Man minskade då antal tjänster i hemtjänsten för att likvidera underskottet.

– Det är bedrövligt. Risken är att brukarna kommer få vänta längre på hjälp, uppgav då Siw Leander, undersköterska och fackligt ombud på Kommunal i Eksjö, till statstelevisionen.

LÄS ÄVEN: S-topp avgår efter korruption – beviljade bidrag till sin egen klubb