I veckan nåddes ett syskonpar i Lillänge utanför Östersund av ett tungt besked – deras barndomshem ska jämnas med marken. Det har en domstol beslutat. Kommunen får nu rätt att expropriera villan och göra parkeringsplats av tomten.

Det var för ett år sedan som kommunfullmäktige i Östersund, som styrs av de forna Allianspartierna C, L, M och KD, beslöt att ansöka hos regeringen om tillstånd att expropriera en gammal fin röd trävilla i området Lillänge. Detta efter att det syskonpar som äger huset och är födda och uppvuxna där sagt nej till att sälja.

Kommunen anser att man behöver tomten för sina expansionsplaner i området i anslutning till det stora köpcentrum som slagits upp alldeles inpå knutarna. Det behövs mer parkeringsutrymme och breddade tillfarter, menar man.

Har tvingat bort övriga villaägare

Kommunpolitikerna har tidigare lyckats tvinga andra småhusägare i området att sälja, varefter syskonparets närmiljö förvandlats från barndomens pittoreska villaområde till ett köpcentrumkomplex omgivet av stora asfalterade parkeringsytor.

Nu använder kommunen den skövling av området som man själva ligger bakom som argument för att också syskonparet ska sälja för rivning – huset ligger ”malplacerat” hävdar man.

Vill ha barndomshemmet kvar

Det resonemanget har emellertid inte fått gehör hos syskonen som vill att deras barndomshem ska stå kvar, även om det kringliggande området inte är vad det en gång var. De vill efter att under ett antal år bott på annan plats flytta tillbaka till det hus de växte upp i när de går i pension.

Efter ett antal turer hamnade konflikten mellan syskonen och kommunpolitikerna i mark- och miljödomstolen. Och på torsdagen kom beskedet – kommunen får rätt att tvångsinlösa villan och skicka dit grävskopor för att jämna den med marken. Efter det tar asfaltsläggarna vid.

Exploateringschef: ”Detaljplanen ska genomföras helt enkelt”

Bengt Gryckdal, som titulerar sig exploateringschef i Östersunds kommun, välkomnar domstolsbeslutet. Inga motvalls kommuninvånare ska få sätta käppar i hjulen för politikernas expansionsplaner:

– Detaljplanen ska genomföras helt enkelt, slår Gryckdal fast i en kommentar till Sveriges Radio.

Många östersundsbor kritiska till kommunens agerande

Ärendet har fått stor uppmärksamhet och många Östersundsbor har varit kritiska till hur kommunen använder maktmedel för att försöka tvinga till sig villan av syskonen.

Gryckdal säger sig ha förståelse för åsikten att politikerna här ”klampar in i äganderätten” men menar samtidigt att kommunen inte har något val – alternativet att låta villan stå kvar i stället för att göra asfalterad yta av tomten finns inte, anser han. Man ser sig därför tvingad att ta till hårda metoder för att få bort syskonen.

Överklagar domen

Syskonen meddelar dock att man inte ger sig. Domen kommer att överklagas. Man har nu tre veckor på sig att ansöka om prövningstillstånd i högre instans. Om sådant nekas vinner domen laga kraft och expropriationen är ett faktum. Om prövningstillstånd medges har syskonen ännu en chans att få rätt.