I flera kommuner överväger man att stänga ned skolor i så kallade utsatta områden och skicka eleverna till andra skolor, detta för att blanda dem med elever på betydligt lugnare skolor med bättre resultat.

För två år sen stängdes högstadiet på Vivallaskolan i Örebro efter ”oroligheter” och eleverna skickades i stället till fyra olika skolor i innerstaden. Ett flertal kommuner har under de senaste åren valt samma väg. I Örebro bedriver man forskning som ska utröna ifall skolresultaten och integrationen förbättras av beslutet.

Enligt Chris Gelinder, rektor på Gumaeliusskolan i centrala Örebro, är det viktigt med föräldrarnas engagemang för att det ska gå bra för eleverna men man kan inte ta för givet att de läser skolans veckobrev och man kanske i stället får ringa dem med hjälp av tolk.

I Södertälje har man tidigare slagit ihop skolor men satsar nu i stället på gratis busskort för att uppmuntra elever att frivilligt välja andra skolor.

– Våra elever i de särskilt utsatta områdena väljer i hög utsträckning en annan skola. Vi är särskilt stolta över att den befarade effekten med sjunkande elevresultat uteblev när eleverna från de utsatta delarna av staden valde att pendla till skolor i kyrkbyarna, säger Elof Hansjons (L), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden.

I Uppsala kommer man under nästa år att arbeta fram en plan för att minska segregationen. Gottsundaskolan menar kommunalrådet Helena Hedman Skoglund (L) är en trygg punkt för många elever i stadsdelen och man arbetar med extra ekonomisk ersättning genom strukturbidrag och har satsat på lärarassistenter och socialarbetare i skolan.