I januari fastslog Sahlgrenskas avdelning för vårdhygien att kommunerna i västsverige inte behövde förbereda sig för den annalkande pandemin. I mejlkonversationer som SVT tagit del av framgår att lugnande besked utgick till flera kommuner i Västsverige.

Bland annat står det i mejlet till kommunerna från Vårdhygien Sahlgrenska att: ”Det finns ingen anledning till att kommunen ska förbereda sig för detta i nuläget. Det är inget som talar för att vi får smittspridning i Sverige utan eventuellt något enstaka fall”. Till äldreboenden rekommenderas endast: ”något visir och långärmat plastförkläde”.

LÄS ÄVEN: SD begär sanningskommission om massdöden på äldreboenden

SVT anklagar Sahlgrenska och Västra Götalandsregionen för att mörka

Trots att mejlet bevisligen utgick från Sahlgrenskas avdelning för vårdhygien säger sig pressavdelningarna på varken Sahlgrenska eller Västra Götalandsregionen kunna hitta dem, när SVT:s reportrar efterfrågar vilka budskap som gick ut till kommunerna.

Även utskick från stadsledningskontoret i Göteborg tonade ner riskerna. Där framgick istället att eftersom Sverige ännu inte drabbats fanns heller ingen anledning till förberedelser. ”Intensiv medierapportering – händelsen framstår som något mer allvarlig än var den faktiskt är – sett till hur lite den har påverkat Sverige så här långt”. Detta baserades på information från en konferens med regionen och länsstyrelsen.

LÄS ÄVEN: SD-förslag: Inför obligatoriskt språktest inom äldreomsorgen

Hallengren (S): ”Vi har en god beredskap”

Även socialminister Lena Hallengren (S) försökte tidigt tona ner folks oro. Den 27 januari påstod hon i SVT att Sverige var väl förberett.

– Jag förstår att man får lite ont i magen när man läser och får nyhetsflashar, men samtidigt så har vi en god beredskap, hävdade hon.

En av de som fick mejlet från Sahlgrenska var Jasmina Pantic, enhetschef för hemtjänsten Majorna-Linné i Göteborg. Hon är idag kritisk och menar att många liv offrats på grund av direktiven.

Pantic är inte ensam i sin kritik. Enligt en stor enkät som IVO gjort med kommunernas ansvariga sjuksköterskor saknades ofta skyddsutrustning, rutiner och kompetens när smittan nådde äldrevården, något som Samnytt tidigare rapporterat om.

LÄS ÄVEN: Krav från facket och PRO: personal i äldreomsorg måste kunna tala svenska

Rekommendationer fanns men få kände till dem

Ingemar Qvarfordt, Västra Götalandsregionens medicinska hygienrådgivare, är skeptisk till kritiken. Han menar att det redan fanns rutiner på plats för hur smittan skulle hanteras.

– Samma rekommendationer som gällt i ett par decennier om hur man ska bedriva vård och omsorg, de fanns, säger han.

Jasmina Pantic menar att även om rekommendationerna fanns var det få som kände till dem. Hon önskar att samma information som delgavs primärvården och akutmottagningarna även borde ha getts till kommunerna, som bland annat ansvarar för äldrevården.

– Då hade vi kunnat skydda väldigt många fler, säger hon.